Puhtaasti biotalouteen liikkeelle

Nopeasti kasvavat biotalouden ja cleantechin markkinat haastavat suomalaisyrityksiä kuuntelemaan asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita. Tekes käynnistää Puhtaasti biotalouteen -ohjelmakokonaisuuden.

"Tavoitteena on kiihdyttää uusia liiketoimintoja ja luoda Suomeen kansainvälisesti vetovoimaisia kehitysympäristöjä biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen alueella", sanoo johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä. Ohjelma- ja kampanjakokonaisuus pitää sisällään nyt alkavat uudet ohjelmatoimet bio- ja kiertotalouden BioNets-ohjelman sekä digitaalisiin asiakasratkaisuihin keskittyvän CleanWeb-kasvualustan.

Cleantech-markkinan ennustetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2020 mennessä. Pariisin ilmastokokouksen tulokset loivat investoijille uskoa siihen, että taloudessa siirrytään vähitellen fossiilitaloudesta biotalouteen. Suomessa biotalous ja puhtaat ratkaisut sisältyvät hallitusohjelman kärkihankkeisiin, joiden toteutuksessa Tekes on mukana. Tekes vie eteenpäin kärkihankkeita ohjelmissa ja kampanjoissa yhteistyössä Team Finland -toimijoiden kanssa.

Biotalous hyödyntää puhtaita teknologioita tuottaessaan tuotteita ja palveluita kestävästi. Kysyntää on ratkaisuille, jotka vähentävät energian ja materiaalien käyttöä, auttavat eroon fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvasta tuotannosta sekä auttavat hyödyntämään jätteitä uudella tavalla.

"Tuemme verkostojen ja ekosysteemien kehittymistä ohjelma- ja kampanjatyyppisillä toimilla. Olennaista on asiakkaiden nopea kytkeminen mukaan kehitystyöhön. Näin uudet ratkaisut pääsevät paremmin markkinoille", kertoo Tekesin uusista suunnista Lahti-Nuuttila.

Asiakkaan tarpeet määrittävät kansainvälisen kilpailumenestyksen

Asiakkaat toivovat mieluiten kokonaisratkaisua tai palvelua yksittäisen teknologian sijaan. Cleantech palveluna yleistyy ja mobiiliteknologia antaa mahdollisuuksia uusiin liiketoimintamalleihin. Kuluttajamarkkina cleantechissä kasvaa ja asiakkaiden tarpeisiin haetaan kokonaisratkaisuja ja palveluja.

Älyratkaisujen kasvu biotaloudessa ja cleantechissä on iso mahdollisuus suomalaisyrityksille samoin kuin kasvava kysyntä resurssitehokkaille ja uusiutuviin perustuville ratkaisuille. Digitaalisuuden avulla on mahdollista synnyttää uutta nopeasti skaalautuvaa liiketoimintaa. "Digiosaamisemme kannattaa nyt hyödyntää luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tekes kannustaa uusien tuotteiden yhteiskehittämiseen yli toimialojen", painottaa Lahti-Nuuttila.

Team Finland -verkosto tarjoaa palveluja ja tukea tutkimukseen, kehitykseen, pilotointiin, demonstrointiin, liiketoiminnan kehitykseen ja markkinoille pääsyyn.

Lisätietoja

Teija Lahti-Nuuttila, johtaja
Tekes
p. 029 50 55873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi

www.tekes.fi/puhtaastibiotalouteen

Soile Thalén