Pelimoottoriin perustuvalla innovaatiolla paikallistetaan kiinteistölle tuottavin sijainti

Kaupunkisuunnittelu ei voi enää tätä kiinnostavammaksi mennä. Suomalaisella pelimoottorin tekniikkaan perustuvalla innovaatiolla pystytään löytämään suunnitteilla olevan asuinalueen investoinnille sijainti, joka on alueen vaihtoehdoista suhteessa kaikkein tuottavin.

A-Insinöörien kehittämä UDM-työkalu (Urban Development Measurement = aluesuunnitelman arvonmääritystyökalu) käyttää hyväksi hyöty-kustannusajattelua ja dynaamista laskentaa. Työkaluun syötetään valmiiksi erilaisia arvonmäärittelykomponentteja, jotka osoittavat kohteen ihanteellisimman sijainnin.

- Arvokomponenttien avulla pystymme määrittämään arvostussuhteita, muun muassa sitä, miten asunnon ja liikennepysäkin välinen etäisyys vaikuttaa niiden arvoon. Muita komponentteja voivat olla esimerkiksi kauppa, koulu, puisto, risteys ja näkymä. Kehittämämme työkalu on täysin ainutlaatuinen kaupunkisuunnittelun maailmassa, valottaa kaupunki- ja kiinteistökehityksen yksikönpäällikkönä A-Insinööreillä työskentelevä Jukka Kettunen asiaa.

Uusi asuinalue tarvitsee houkuttelevan vision allianssimallilla

Ennen UDM-työkalun käyttöä kaupunkisuunnittelun visiotyössä pyritään löytämään erilaistavia tekijöitä ja ainutlaatuisia ominaisuuksia asuinalueelle. Prosessissa hyödynnetään rakennusalalla käytössä olevaa allianssimallia, josta on saatu hyviä kokemuksia erityisesti isoissa rakennus- ja infrahankkeissa. Allianssimallin sovelluksen (Urban Development Alliance) avulla on mahdollista luoda alueen kehittämiselle yhteiset tavoitteet ja toimintamalli niiden saavuttamiseksi.

- Uskomme vahvasti, että tällä tavalla toimiminen vähentää muun muassa kaavavaiheessa tyypillisiä valitusprosesseja, samalla alueen suunnittelu ja uuden asuinalueen luominen nopeutuvat. Visiosta syntyy prosessissa arvokomponentteja, jotka viedään UDM-työkaluun mitattavaksi, Kettunen jatkaa.

Tonttimaan arvonnousu on kaikkien etu

Prosessissa ovat mukana niin maanomistajat, alueelle tulevat yrittäjät kuin asukasyhdistykset ja muut sidosryhmätkin. Keskeinen ongelma uusia asuinalueita kehitettäessä on ollut, että tavoitellaan ”kaikkea kaikille”. Tällöin syntyy helposti ”ei mitään ei kenellekään” ja alueet jäävät persoonattomiksi. Kun yhdessä tehdään, niin se vahvistaa sitoutumista ja lopputulos on pitkällä aikajänteellä koko alueen parhaaksi.

- Myös maanomistajat hyötyvät, kun maanomistukseen liittyvät valinnat ja niistä saatava arvo saadaan jakautumaan oikeudenmukaisemmin hankkeeseen osallistuvien kesken. Kaava-alueen tavoitteet pystytään määrittämään maanomistajalle jo varhaisessa vaiheessa, jolloin hän voi arvioida maansa todellisen arvon tarkemmin, kertoo Kettunen.

A-Insinöörit on kehittänyt UDM-palvelumallin osittain Tekesin ja Energizing Urban Ecosystems (EUE) -ohjelman rahoituksella. Ensimmäinen kokeiluprojekti työkaluun liittyen toteutettiin Espoon Suurpellon alueella 2015.

Lähde: A-Insinöörit Oy

Eero Lukin