Muutoksia Tekesin rahoitustietojen julkisuuteen

Korkein hallinto-oikeus on linjannut päätöksillään Tekesin rahoitustietojen julkisuutta.

Päätösten mukaan rahoituksen hakijan nimi, haetun rahoituksen määrä ja hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa heti, kun hakija on jättänyt hakemuksensa Tekesille. Myös kielteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan nimi ja haettu rahoitus ovat julkista tietoa. Päätökset koskevat myös peruutettuja ja aiemmin Tekesille jätettyjä hakemuksia.

Samassa yhteydessä korkein hallinto-oikeus vahvisti, että projektien nimet, päätösten perustelut ja sisällön kuvaukset ovat liikesalaisuuksia. Ne eivät siis edelleenkään ole julkisia.

Päätöksillään korkein hallinto-oikeus linjasi, missä kulkevat liikesalaisuuden rajat. Tekesissä meille on erittäin tärkeää suojata asiakkaidemme liikesalaisuuksia ja säilyttää ne ehdottoman luottamuksellisina rahoitushakemuksia käsitellessämme ja rahoituspäätöksiä tehdessämme. Tähän linjaan korkeimman hallinto-oikeuden päätökset eivät aiheuta muutoksia.

Tehdyt linjaukset lisäävät julkisten verovarojen käytön avoimuutta, mikä on hyvä asia vastuullisesti toimivien yritysten ja koko yhteiskunnan kannalta.

Kannustamme yrityksiä aina keskustelemaan Tekesin asiantuntijoiden kanssa liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvusuunnitelmista ennen hakemuksen jättämistä.

Toistaiseksi luovutamme Tekesistä tiedot hakijoiden nimistä, kielteisen rahoituspäätöksen saaneista ja haetusta rahoituksesta vain pyydettäessä. Valmistelemme tämän vuoden aikana toimintatavan, jolla tiedot yhdistetään verkkosivuillamme olevaan myönnetyn ja maksetun rahoituksen avoimeen tietoaineistoon vuonna 2017.

Lisätietoja

Lakiasiainjohtaja Ari Suomela
puh. 029 50 55510
ari.suomela (at) tekes.fi