Miten Tekes voi parantaa suomalaisen elinkeinoelämän globaalia kilpailukykyä?

Rajoittunut kotimarkkinoiden kysyntä, talouden ja viennin rakenne sekä sääntely- ja verotusympäristömme ovat ongelmallisia elinkeinoelämämme globaalin kilpailukyvyn kannalta. Tekes vastaa näihin haasteisiin talousrakenteen uudistamiseen ja monipuolistamiseen kohdennetuilla ohjelmilla ja tiivistyvällä Team Finland -yhteistyöllä.

Technopolis Groupin ja 4Frontin taloustieteilijät arvioivat, miten suomalaisen elinkeinoelämän ja teollisuuden globaalia kilpailukykyä voitaisiin parantaa. Heidän mukaansa kansainvälistä kilpailukykyä kannattaa mitata yritysten kyvyllä saavuttaa strateginen asema kansainvälisissä arvoverkostoissa.

Selvityksessään he tarkastelivat, mikä on ollut Tekesin rooli ja mitä Tekes voi jatkossa tehdä suomalaisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.

”Viimeiset kymmenkunta vuotta Suomen painopisteinä ovat olleet biotalous ja cleantech, terveydenhoito ja digitalisaatio. Nämä ovat myös Tekesin strategian painopisteitä. Olemme käynnistäneet näillä alueilla useita Tekesin ohjelmia, ohjanneet merkittävän osan rahoituksestamme niihin ja vauhdittaneet liiketoimintaekosysteemien kehitystä niillä”, vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija Jari Hyvärinen Tekesistä kertoo.

Suomalaiset liiketoimintaekosysteemit herkkiä ulkoisille tekijöille.

Arvioitsijoiden mukaan suomalaiset liiketoimintaekosysteemit ovat erityisen herkkiä ulkoisille tekijöille. Alakohtaisissa liiketoimintamalleissa he näkevät, että maailmanlaajuisten markkinoiden tai arvoketjujen muutoksilla voi olla erityisen vakavia taloudellisia vaikutuksia. Heidän mukaansa Suomi suoriutuu yllättävän heikosti ulkomaisten korkean lisäarvon tai teknologiaintensiivisten yritysten investointien sekä lahjakkaiden yksilöiden houkuttelemisessa.

Tekes on yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa vahvistanut toimia, joilla voidaan ennakoida markkinoiden ja arvoketjujen muutoksia, edistää yritysten markkinoillepääsyä ja nopeaa kansainvälistymistä sekä houkutella ulkomaisia investointeja.

Arvioitsijat listasivat ehdotuksia, joilla Tekes ja Team Finland voisivat edelleen edistää kansainvälistä kilpailukykyä. He ehdottavat muun muassa systeemisiin vaikutuksiin keskittymistä sekä kumppanuuksien, verkostojen ja toimijoiden välisen koordinoinnin kehittämistä. He ehdottavat myös ulkomaisten investointien houkuttelun vahvistamista sekä paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen kilpailukykypolitiikan välisten synergioiden kehittämistä.

Tekes Review 330/2016: How to Improve Global Competitiveness in Finnish Business and Industry

Lisätietoja

Jari Hyvärinen

p. 02950 55803

jari.hyvarinen (at) tekes.fi

Anne Palkamo