Millennium-palkittu entsyymi-innovaatio avaa uusia mahdollisuuksia Suomen biotaloudelle

Millennium-teknologiapalkinnon saanut biokemisti Frances Arnoldin innovaatio osuu Suomen talouskasvun kannalta keskeiselle alueelle. Entsyymit ovat keskeisessä asemassa jalostettaessa biomassaa uusiksi tuotteiksi kuten biopolttoaineiksi tai lääkkeiksi. Suunnatun evoluution menetelmällä voidaan räätälöidä entistä tehokkaammin toimivia entsyymejä ja avata uusia mahdollisuuksia uusille biomassatuotteille.

Teollisuuden uudistuminen ja uudet tuotteet ovat merkittävä kasvun lähde. "Talouskasvua syntyy kun käytämme uusinta tietoa, osaamista ja teknologioita ja tuomme innovaatioita kansainvälisille markkinoille", sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Biotaloudella on suuri merkitys Suomelle

Kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on kasvattaa Suomen biotalouden tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Erityisesti metsäsektorin merkitys Suomessa on ollut, ja tulee myös jatkossa olemaan suuri, sillä yli puolet Suomen nykyisestä biotaloudesta perustuu metsiin.

Metsäteollisuus kehittää määrätietoisesti kokonaan uusia biopohjaisia tuotteita, joissa tarvitaan uutta entsyymiteknologiaa ja muita uusia tuotantomenetelmiä. Suomen metsäteollisuuden vahvoja osaamisaloja ovat jo nyt entsyymit ja biokemialliset menetelmät, sellutehtaiden keittoteknologiat sekä erilaiset termokemialliset menetelmät biomassan jalostuksessa. Prosessikemian sekä bio- ja nanoteknologian yhdistelmät voivat olla pohjana kokonaan uusissa tuotantoteknologioissa.

Suomessa toimivista kemianteollisuuden yrityksistä runsas kolmannes käyttää jo nykyisin bioperäisiä raaka-aineita, ja niiden osuus on selvitysten mukaan myös nopeassa kasvussa. Puupohjaisten liikennepolttoaineiden käyttö lisääntyy nopeasti Suomessa. Biomassasta ja jätteistä voidaan valmistaa erilaisia kemianteollisuuden ja biopohjaisia liikenteen polttoaineita prosesseilla, joissa hyödynnetään entsyymejä ja bioteknologiaa sekä termokemiallisia menetelmiä tai näiden uusia yhdistelmiä.

"Kohtalon kysymys onkin kykymme tuottaa uusia innovaatioita merkittäville aloille kuten biotalouteen. Yritystemme ja tutkijoidemme olisikin jatkuvasti kehitettävä myös innovaatiokyvykkyyttään, toteaa johtava asiantuntija Jukka Leppälahti Tekesistä.

Pia Mörk