Median innovaatiotuessa avoinna uusia rahoitushakuja

Tekesin 2015 aloittamassa Median innovaatiotuessa on avattu kaksi rahoitushakua. Niissä voi hakea rahoitusta media-alan innovaatioiden ensiaskeliin ja selvityksiin sekä kansainvälistä kilpailuetua tuovaan tutkimustietoon.

1. Rahoitusta media-alan uusien ideoiden ensiaskeliin suurille ja keskisuurille yrityksille

Haku on tarkoitettu suurille ja keskisuurille yrityksille, jotka toimivat media-alan parissa tavalla tai toisella. Olennaista on, että yritykset haluavat mullistaa alaa uusilla ideoilla täällä Suomessa ja ehkä lopulta kaikkialla maailmassa.

Idean ei vielä tarvitse olla kirkkaaksi hioutunut timantti, vaan nyt Tekesiltä haettavaa median innovaatiotukea voi saada myös innovaation ensiaskeliin eli alkuvaiheen suunnittelu- ja selvitystyön tekemiseen.

Projektikokonaisuus voi olla jopa 100.000 euroa, johon median innovaatiotuki tarjoaa avustusta 50.000 euroa. Hakuaika päättyy 16.12.2016. Lisätietoa hakuilmoituksessa.

2. Tutkimushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Haulla kannustetaan media-alan toimijoita löytämään uusia, kansainvälisen tason kilpailuetua tuovia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi digitalisoituneessa ympäristössä.  

Tekesin rahoitus tutkimusorganisaatioille on enimmillään 3 M€. Yrityshankkeiden osalta ei ole etukäteen asetettua ylärajaa. Hakuaika päättyy 23.8.2016. Lisätietoa hakuilmoituksessa.

Tutkimushakuun liittyen järjestetään 13.4. aktivointitilaisuus Helsingissä, jonne ovat tervetulleita niin alan yritykset ja tutkimuslaitokset kuin mediatoimialan uudet haastajatkin.

Tilaisuudessa tarjotaan tietoa tutkimushausta ja herätellään keskustelua siitä, mitä tutkimustarpeita yrityksillä on. Tavoitteenamme on myös saattaa yhteen yrityksiä ja tutkimuslaitoksia näiden aiheiden ympärille.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Meneillään olevien hakujen lisäksi yritykset voivat hakea rahoitusta hyville ideoilleen Tekesistä jatkuvasti.

Eero Lukin