Maailman puhtain kaasupoltin toi insinöörityöpalkinnon

Vuoden 2016 Suomalaisen insinöörityöpalkinnon on voittanut maailman edistyksellisimmän kaasunpolttoratkaisun kehittäjätiimi. Lahtelaisen energiayhtiö Oilonin kymmenhenkinen työryhmä on kehittänyt kaasun polttoon soveltuvan tekniikan, joka tekee maailmanennätyksen vähäpäästöisyyden ja energiatehokkuuden yhdistämisessä. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen tekniikan yritys on kehittänyt Tekesin Green Growth -ohjelmassa. Uuden sukupolven laitteisto lämmittää jo sataatuhatta pekingiläiskotia.

Insinöörityöpalkinnon voittanut työryhmä: insinööri (AMK) Teemu Heino, DI Joonas Kattelus, DI Matti Koski, DI Marko Kylä-Sipilä, DI Mari Laakso,insinööri Reijo Lylykangas, insinööri Eero Pekkola, insinööri Jouko Peltohaka, DI Joonas Remes ja DI Tero Tulokas.

Palkinnon on myöntänyt Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF.

"Oilon panostaa tuntuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja 15 vuodessa perinteinen öljypoltintoimittaja on muuttunut menestyväksi cleantech-yritykseksi. Tällaista ennakkoluulottomuutta ja korkean osaamisen tuotteita Suomi tarvitsee kipeästi lisää", kiittelee Tekniikan akateemiset TEKin yksikönjohtaja Pekka Pellinen.

Palkittavalla tekniikalla on edessään erittäin lupaavat vientimarkkinat. Oilon on solminut jo kaupat Pekingiin yhteensä 12:sta uuden sukupolven lämmitysjärjestelmästä, ja ne tulevat lämmittämään sataatuhatta kiinalaiskotia. Kauppojen arvo on noin kymmenen miljoonaa euroa. Myös Yhdysvalloissa, etenkin Kaliforniassa, ollaan koko ajan kiinnostuneempia erittäin puhtaista energiaratkaisuista.

Enemmän energiaa entistä puhtaammin

Työryhmä kehitti Tekesin Green Growth -ohjelman ja yhteistyökumppanien avulla ensimmäisenä maailmassa kaasun polttoon soveltuvan tekniikan, jossa saavutetaan tiukat Pekingissä käytössä olevat vaatimukset ja samalla parannetaan polttimen hyötysuhdetta eli energiatehokkuutta. Mitään erillisiä kemikaaleja ei myöskään tarvita.

Palkittu savukaasujen puhdistusmenetelmä perustuu metallikatalyyttiin. Lisäksi polttimen ohjauksessa käytetään paljon automaatiota.

"Menetelmä muistuttaa autojen pakokaasujen puhdistuksessa käytettävää katalysaattoria. Katalyytti pelkistää typen oksidit ja hapettaa jäljelle jäävät palamattomat jakeet, kuten hiilivedyt. Näin pakokaasuista häviää häkäkin", kertoo Oilonin tuotekehitysjohtaja Tero Tulokas.

Kilpailevissa tuotteissa samaan päästötasoon on päästy laitteiston energiatehokkuuden kustannuksella. Osassa tekniikoista on käytetty kalliita ja ympäristöä kuormittavia kemikaaleja, kuten ammoniakkia ja ureaa.

Edessä lupaavat kasvumarkkinat

Uusi tekniikka syntyi asiakkaan vaatimuksesta. Pekingin kaukolämpöyhtiö halusi rakentaa maakaasua käyttäviä lämmityslaitoksia, joissa typen oksidien päästötaso on vain 30 milligrammaa savukuutiometriä kohden. EU:ssa saman kokoluokan laitokset saavat päästää yli kolme kertaa enemmän. Typen oksidit ovat ympäristölle ja ihmisille erittäin haitallisia, ja ne ovat myös kasvihuonekaasuja.

"On odotettavaa, että Kiinan muut suuret kaupunkialueet seuraavat Pekingin tiukkoja päästönormeja", arvioi Oilonin toimitusjohtaja Eero Pekkola.

Myös Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa noudatetaan yhtä tiukkoja normeja kuin Pekingissä. Oilon on juuri hankkinut uudet tehdastilat Yhdysvalloista.

Tekesin tuki ollut merkittävä apu

Eero Pekkola kiittelee Tekesin tukea, josta uuden sukupolven kaasupolttimen kehittämiseen on käytetty 600 000 euroa. Oilon myös sai Tekesiltä riskilainaa, joka olisi kattanut mahdolliset tappiot alkuvaiheen epäonnistumisessa.

"Heiltä tuli heti viestiä, että olemme mukana ja toivottavasti onnistutte", Eero Pekkola kertoo.

Pekkolan mukaan nyt ollaan jo lähellä pistettä, että kaikki tuotekehitysrahat on saatu myyntituloina takaisin. 

Mikä Suomalainen insinöörityöpalkinto?

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF jakavat vuosittain Suomalaisen insinöörityöpalkinnon. Palkinto on jaettu vuodesta 1981 alkaen. Palkinto myönnetään henkilölle tai työryhmälle, joka on huomattavasti edistänyt teknillistä osaamista Suomessa. Palkinnon arvo on 30 000 euroa. Palkittujen töiden ansiosta Suomeen on syntynyt kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Kuva: Samuli Ikäheimo

Pia Mörk