Lupaava hyötypeliala tarvitsee sijoituksia

Hyötypeleillä voitaisiin tunnistaa esimerkiksi sairauksia aikaisessa vaiheessa ja rakentaa siitä kokonainen vientiala. Alassa on paljon potentiaalia, mutta edessä vielä esteitä.

Hyötypelit ovat pelejä, joilla on opetuksellinen tarkoitus viihdettä unohtamatta. Esimerkkejä ovat lasten matematiikan opetuspelit sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät pelit. Maailmanlaajuisesti alan arvo on kahden ja viiden miljardin dollarin välillä ja vuotuinen kasvuvauhti 17 prosenttia.

Serious Gaming Cluster Finland ry toteutti Tekesin toimeksiannosta Suomen hyötypeliteollisuuden tilannekuva 2016 -selvityksen tammikuun ja toukokuun välisenä aikana. Sen mukaan suomalaisen hyötypelialan arvo oli viime vuonna noin yhdeksän miljoonaa euroa. Haastatellut yritykset arvioivat alan liikevaihdon lähes kaksinkertaistuvan kuluvana vuonna 17 miljoonaan euroon. Viihdepeleissä loistavasti pärjäävässä Suomessa on hyötypeleilläkin kaikki mahdollisuudet lyödä kansainvälisesti läpi, mutta suurimpana ongelmana on rahoitus.

Suomessa on arviolta yli 80 hyötypelejä tekevää yritystä. Suurin osa niistä tekee pelejä opetustarkoitukseen tai terveydenhoitoon. Suurin osa hyötypelien liikevaihdosta tulee pääkaupunkiseudulta. Aivan tuntumassa on Tampere. Lupaavaa kasvua näkyy myös Kajaanissa ja Kuopiossa, jossa toimii Games for Health Finland -verkosto.

Esimerkkejä suomalaisesta hyötypeliosaamisesta ovat TeacherGaming LCC, NordicEdu, 10monkeys.com ja Cuckoo Workout. Hyvin lupaaviksi teknologioiksi hyötypeleissä arvioitiin virtuaali- ja lisätty todellisuus.

Mistä rahaa?

Kun yrityksen toiminta on saatu käyntiin tyypillisesti perustajien rahoituksella, tärkeimmät julkiset rahoittajat ovat Tekes ja ELY-keskukset. Yksityinen koti- ja ulkomainen rahoitus hyötypeleihin on toistaiseksi hyvin pientä. Osittain asiaan vaikuttaa hyötypelien vaihteleva laatu, opetuksellinen näkökulma puhtaan viihteen sijaan ja hyvin erilainen pelikulttuuri länsimaiden ja Aasian välillä.

Jotta hyötypeliala voisi kasvaa, se tarvitsee huomattavasti nykyistä enemmän sijoituksia. Menestyvän vientialan rakentamisen keinona voisi olla esimerkiksi tieteellisen validointimallin rakentaminen hyötypelien todellisten hyötyjen arvioimiseen. Ulkomaisia sijoittajia voitaisiin houkutella tekemällä Suomesta hyötypelien testiympäristö, jossa kansainväliset yritykset validoisivat pelinsä ennen julkaisua. Tätä tukee Suomen opetusjärjestelmän hyvä maine.

"Kotimaisen hyötypelitoimialan tilanne muistuttaa suomalaisen peliteollisuuden lähtökohtaa 90-luvulla. On joukko innovatiivisia pieniä toimijoita, jotka uskovat osaamiseensa ja menestykseen kansainvälisillä markkinoilla huolimatta kovasta kansainvälisestä kilpailusta. Suomalaisella hyötypelialalla on viihdepelejä vastaava mahdollisuus hyödyntää Tekesin rahoitusta. Kun yrityksellä on osaava tiimi, innovatiivinen liiketoimintakonsepti ja sitoutuminen nopeaan kansainväliseen kasvuun, Tekes voi jakaa tuotekehitysvaiheen riskiä ja vahvistaa yrityksen kilpailuetua. Tätä mahdollisuutta monilla Suomen kilpailijamailla ei ole", sanoo Tekesin peliasiantuntija Kari Korhonen.

Lue Suomen hyötypeliteollisuuden tilannekuva 2016 -selvitys (pdf)

Lue lisää Tekesin rahoituksesta peliliiketoiminnan kehittämiseen

Kuvat: NordicEdu, TeacherGaming LCC

Kaj Nordgren