Latinalainen Amerikka avoinna suomalaisille yrityksille

Latinalaisessa Amerikassa on yli 600 miljoonaa kuluttajaa. Suomalaisille yrityksille alue tarjoaa lupaavan markkinapotentiaalin. BEAM-ohjelman seminaari 13.5.2016 kokosi suomalaiset alueella toimivat yritykset sekä julkiset ja yksityiset rahoittajat yhteen.

Tekesin ja ulkoministeriön yhteinen BEAM – Business with Impact -ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään siitä menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa. Seminaarissa tuotiin esille Latinanalaisen Amerikan mahdollisuuksia ja kannustettiin yrityksiä tutustumaan alueen markkinoihin. Tilaisuudessa oli kaiken kaikkiaan 70 osallistujaa.

Kasvupotentiaalia lähivuosina

BEAM-ohjelman toiminta kattaa laajasti kaikki kehittyvät markkinat maailmassa.
"Perinteisesti suomalaiset suuntaavat ensimmäiseksi Yhdysvaltojen markkinoille ja sen jälkeen Kiinaan. Latinalainen Amerikan alueella on 5–10 prosentin kasvua. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille", kannustaa BEAM-ohjelman päällikkö Minh Lam.

"Haluan tuoda Latinalaisen Amerikan kasvumahdollisuudet suomalaisille yrityksille yhtenä kasvualueena", Lam toteaa.

"Latinalainen Amerikka yhä kiinnostavampi kauppakumppani"

Ari Mäki on toiminut ulkoministeriön Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikön päällikkönä viime syyskuusta lähtien. Sitä ennen hän on muun muassa ollut diplomaattina Teheranissa, Pariisissa, Roomassa ja viimeksi suurlähettiläänä Afganistanissa.

Afganistanin jälkeen Latinalainen Amerikka on sävyltään positiivinen. Ari Mäki onkin silmin nähden innostunut alueesta ja sen markkinoista: "Idänkaupan ongelmien ja Lähi-Idän vaikean tilanteen vuoksi Latinalainen Amerikka on yhä kiinnostavampi kauppakumppani Suomelle. Markkinat ovat siinä mielessä helpot, että ne toimivat pitkälti eurooppalaisten tapaan länsimaisen kulttuurin pohjalta. Erityisesti Meksikon, Chilen, Kolumbian ja Perun kanssa yhteistyö sujuu joustavasti. Argentiinakin on avautumassa, mutta Brasiliassa poliittiset ongelmat varjostavat maan talouskehitystä", Mäkelä sanoo.

Hänen mielestään suurimmat haasteet ovat etäisyys ja kieli. "Portugalia ja erityisesti espanjaa olisi hyvä osata, mutta englannillakin toki pärjää isoimpien toimijoiden parissa", Mäki toteaa.

Latinalaisen Amerikan alueella toimii noin 160 suomalaisten yritysten tytäryhtiötä. Suurimmat toimialat ovat kone- ja metalliteollisuus, metsäteollisuus sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus.

Uusia nousevia aloja ovat muun muassa cleantech ja koulutus. Mäki kertoo, että juuri vähän aikaa sitten 50 opettajaa Brasiliasta kävi tutustumassa Suomen koulutusjärjestelmään. Peruskoulu, mutta myös keskiaste ja korkeakoulujärjestelmä kiinnostivat vieraita.

Latinalainen Amerikka haluaa irti öljyriippuvuudesta, joten bioenergia ja muut uusiutuvat energiat kiinnostavat. Myös kierrätys ja jätteiden uudelleenkäyttö ovat nousemassa Latinalaisessa Amerikassa. Näillä aloilla Mäki näkee suomalaisille yrityksille paljon mahdollisuuksia.

"Suomi on sopivan kokoinen kumppani, suomalaisilla on hyvä maine ja suomalaisten innovatiivista tapaa toimia arvostetaan Latinalaisessa Amerikassa", sanoo Mäki.

Team Finland yritysten apuna

Ulkoministeriö ja muut Team Finland -toimijat voivat tarjota yrityksille erilaisia palveluja Latinalaisen Amerikan markkinoille pääsemiseksi.

Ulkoministeriö selvittää markkinoiden mahdollisuuksia ja kokoaa tietoa poliittisesta tilanteesta ja yhteiskuntavastuusta kussakin maassa. Tekes voi rahoittaa yritysten markkinatutkimuksia ja pilotointia ja luoda yrityksille yhteistyökumppanuuksia tutkimuslaitosten välillä Suomessa ja ulkomailla. Tekes, Finpro, Finnvera ja Finnfund tiivistävät toimintaa alueella.

"Suomen suurlähettiläät Latinalaisen Amerikan maissa avaavat yrityksille sellaisia portteja, joita ne eivät saa itse auki. Kutsumme niitä arvovaltapalveluiksi", Mäki kertoo.

"Suurimmat suomalaiset yritykset ovat jo Latinalaisen Amerikan markkinoilla. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole vielä löytäneet markkinoita tai uskaltautuneet sinne, mutta niille alue tarjoaa valtavan vientipotentiaalin!", Lam ja Mäki kannustavat.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Minh Lam
p. 029 50 55743
minh.lam(at)tekes.fi
www.tekes.fi/beam


Teksti: Sanna Nuutila
Kuvat: Susanna Lehto ja Sanna Nuutila

Sanna Nuutila