Kyberturvallisuudesta kilpailuetua yrityksille!

Valtakunnan vahvimmat kyberturvallisuusosaajat ovat yhteisesti esillä markkinoimassa Suomen kyberturvallisuusasiantuntijuutta uudessa esitteessä.

Näkökulmia aiheeseen tuovat niin julkiset toimijat, akateeminen taho kuin yritysten edustajat. INKA – Innovatiiviset kaupungit -ohjelman Kyberturvallisuus-teeman vetäjänä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa mm. tilaisuuksia, joissa asiantuntijoiden näkemysten ja erilaisten yritysesimerkein haastetaan osallistuvia yrityksiä puntaroimaan omaa toimintaa kyberturvallisuusnäkökulmasta. Tavoitteena on lisätä kyberturvallisuustietoisuutta, parantaa yritysten kilpailuetua kansainvälisille markkinoille ja löytää innovatiivisia uusia ratkaisuja ja palveluja.

Eero Lukin