Kuusi uutta vientitähteä biotaloudessa?

Saadaanko Suomi nousuun ja uutta vientiä ravinteiden kierrätyksestä, älypakkauksista ja puukuitutekstiileistä? Muun muassa näihin liiketoimintamahdollisuuksiin tähdätään juuri käynnistyneissä Tekesin Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit -valmisteluhankkeissa.

Tekes on yhdessä Team Finland -kumppanien kanssa hakenut biotaloudessa merkittävän kansainvälisen markkinapotentiaalin liiketoimintakärkiä ja näiden tarpeista rakentuvia ekosysteemejä. Haun kautta kuusi erilaista ekosysteemiä on lähtenyt mukaan valmisteluvaiheeseen, jossa vahvistetaan liiketoiminnan ympärille rakentuvaa toimijajoukkoa ja luodaan toiminnalle tiekartta kohti valittua liiketoimintatavoitetta. Haku on osa hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen toteutusta.

”Päämääränä ovat megaluokan uudet liiketoiminnot, jotka voivat onnistuessaan merkittävästi uudistaa elinkeinoja Suomessa, lisätä vientiä ja nostaa Suomen houkuttelevuutta biotalouden kehitysympäristönä”, kuvaa ohjelmapäällikkö Tuula Savola.

Kysyntä markkinoilla kohdistuu yhä useammin kokonaisratkaisuihin yksittäisten komponenttien asemesta. Näin kilpailu siirtyy entistä enemmän yksittäisen yrityksen tasolta verkostojen väliseksi kilpailuksi.

”Jotta pääsemme ensimmäisenä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toisaalta houkuttelemaan uusia investointeja Suomeen, on verkostojen ja liiketoiminnan ekosysteemien vahvistaminen tärkeää”, kertoo Savola.

Valmistelussa ekosysteemejä ravinnekierrosta puukuitutuotteisiin

Ravinteiden tehokas kierrätys on yksi tulevaisuuden suurista haasteista ja vaikuttaa muun muassa ruokaturvaan ja vesistöjen hyvinvointiin. Elävä Itämeri säätiö (Baltic Sea Action Group) tähtää ravinteiden kierrätyksen läpimurtoon Suomessa ja suomalaisten ravinnekierrätyksen brändien syntymiseen ja pääsyyn kansainvälisille markkinoille. Liiketoimintamahdollisuuksia on tunnistettu esimerkiksi maaperän kasvukunnon ylläpidosta, kierrätyslannoiteteollisuudesta ja biokaasuinnovaatioista.

Uusiutuvien raaka-aineiden kysyntä erilaisiin lopputuotteisiin on kasvussa ja luo mm. puupohjaisten tekstiilien ja biokomposiittien markkinoita. CLIC Innovation valmistelee vahvaan suomalaiseen puukuituosaamiseen pohjautuvaa kansainvälistä ekosysteemiä.

Myös metsäteollisuudessa sivutuotteena syntyvä ligniini voi olla tulevaisuudessa merkittävä uusi raaka-ainelähde. Ligniinimarkkinan kehittyminen on kuitenkin ollut hidasta ja vaatii myös tarjonnan kehittymistä. Pöyry valmistelee ligniinimarkkinoiden murrokseen tähtäävää ekosysteemiä, jossa tuodaan yhteen suomalainen arvoketju ligniinin tuottajista jalostajiin ja eri toimialoilla toimiviin kansainvälisiin loppukäyttäjiin asti. Pakkausalalla biopohjaisten pakkausten, niihin liitettävän älykkyyden ja koko pakkausketjun digitaalisten palvelujen tarve on nousussa. Pöyry valmistelee pakkausalan toimijoiden kanssa ekosysteemiä, jossa pakkausalan materiaaliratkaisut, digitaalisuus ja ratkaisuihin liittyvät uudet palvelut yhdistyvät.

Vesi on muodostumassa yhä kriittisemmäksi resurssiksi. Uusia ratkaisuja haetaan sekä veden tehokkaammasta käytöstä että digitaalisuuden hyödyntämisestä. Gaia Consulting valmistelee veden käytön tehostamisen ja digitaalisten ratkaisujen ekosysteemiä, jossa ensivaiheessa suomalaisille ratkaisuille pyritään löytämään pilotointikohteita USA:n länsirannikon edelläkävijämarkkinoilta.

Ruuantarpeen kasvu on merkittävä maailmanlaajuinen haaste. Ravitsemuksellisesti tärkeän eläinproteiinin tuottaminen on jatkossa yhä haastavampaa perinteisen lihantuotannon keinoin. Hyönteisproteiini on potentiaalinen raaka-aine eläinproteiinin lähteeksi. Hyönteistaloutta pidetään vesiviljelyn ohella ympäristön kannalta yhtenä mahdollisista proteiinin tuotantotavoista. Invenire Market Intelligence Oy valmistelee ekosysteemiä hyönteistalouden liiketoimintaan, jossa suomalainen kilpailuetu perustuu mm. korkeaan elintarviketurvallisuuteen ja hygieniaosaamiseen.

Tavoitteena edetä nopeasti uusien liiketoimintojen pilotointiin

Tiekarttojen valmistuttua syksyllä 2016 on niistä lupaavimpia mahdollisuus lähteä toteuttamaan Tekesin ja Team Finland -toimijoiden tuella. 

”Tavoitteena on, että liiketoimintakärkien ympärille muodostuvat ekosysteemit ovat vahvasti kansainvälisiä ja tuovat uusia toimijoita esimerkiksi digitaalisuuden ja kiertotalouden alueelta mukaan verkostoihin”, kuvaa Savola. ”Erityisesti biotaloudessa ekosysteemien tavoitteena on kiihdyttää globaalista asiakastarpeesta lähtevien pilotointien ja demonstrointien syntymistä.”

Lisätietoja

Tuula Savola, Tekes
Puh. 050 5577 667
tuula.savola (at) tekes.fi


Kiinnostuneet yritykset voivat olla suoraan yhteydessä ekosysteemien valmistelijoihin:

Elävä Itämeri Säätiö
Riku Venhola, riku.venhola (at) bsag.fi

CLIC Innovation Oy
Christine Hagström-Näsi, christine.hagstrom-nasi (at) clicinnovation.fi

Pöyry Management Consulting Oy
Petri Vasara, petri.vasara (at) poyry.com

Gaia Consulting Oy
Päivi Luoma, paivi.luoma (at) gaia.fi

Invenire Market Intelligence Oy
Johanna Tanhuanpää, johanna.tanhuanpaa (at) invenire.fi

 

Sanna Nuutila