Kiertotaloudesta uutta bisnestä

Kiertotalous luo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uuden liiketoiminnan saavuttamiseksi tarvitaan uusia kumppaneita ja verkostoja. Tekes on mukana liiketoiminnan uudistamisessa ja verkostojen luomisessa.

Kiertotalous on talousmalli, jossa materiaalit kiertävät ja niiden arvo säilyy kierrossa. Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen kierrossa mahdollisimman pitkään: tuotteiden tuputtamisen sijaan ansainnan perustaksi nousevat palvelut sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys.

Digitaaliset nettipohjaiset palvelut ja prosessit mahdollistavat uutta arvon luontia.

"Materia pidetään kierrossa eikä hukkaa synny. Näin kiertotalouteen syntyvillä liiketoiminta-, hinnoittelu- ja palvelumalleilla samoista resursseista luodaan tuottoa useaan kertaan ja säilytetään investointien arvo kierrossa", sanoo CleanWeb-ohjelman päällikkö Jyri Arponen Tekesistä. "Tekes mahdollistaa kiertotalouden ratkaisuja tekevien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen."

"Suomesssa on paljon osaamista esimerkiksi biopohjaisissa materiaaleissa ja digitaalisuudessa. Niiden yhdistäminen luo vahvaa pohjaa uudelle kiertotalouden liiketoiminnalle", uskoo BioNets-ohjelman päällikkö Tuula Savola Tekesistä.

Tekesin BioNets-ohjelmassa rahoitetaan yritysten sekä tutkimuksen yhteenliittymiä, joilla tavoitellaan kiertotalouden kansainvälistä kasvuliiketoimintaa. Näitä voivat olla esimerkiksi liiketoiminnot, joissa jätteen määrä minimoidaan. Valmistelussa on mm. ravinteiden kiertoon, älykkäisiin pakkauksiin ja puupohjaisiin tekstiileihin ja komposiitteihin liittyviä ekosysteemejä. Uusille markkinoille tähdättäessä rohkeasti luodut uudet verkostot ja uusien loppukäyttäjän tarpeen ymmärtäminen luovat etumatkaa. Tekesin CleanWeb-ohjelmassa taas vauhditetaan kuluttajalähtöisiä digitaalisuutta hyödyntäviä uusia liiketoimintoja esimerkiksi tavaroiden jakamiseen liittyviä palveluita.

Esimerkkejä Tekesin rahoittamista kiertotaloushankkeista

Ekokem: Tehty tutkimus on luonut tarvittavaa tietopohjaa Ekokemin Riihimäen kiertotalouskylän suunnitteluun. Maailman ensimmäisen kiertotalouskylän ekojalostamo kykenee hyödyntämään 99 prosenttia kaikesta vastaanottamastaan jätteestä. Jalostusprosessi ja siihen liittyvät innovaatiot ovat sovellettavissa sekä Suomessa että vientimarkkinoilla.

EcoEnergy SF ja Metsä-Group: Kiertotaloudessa iso ja pieni yritys tekevät yhdessä bisnestä.

Paptic: Paptic Oy on kehittänyt kassin, jossa yhdistyy muovin ja paperin parhaat puolet. Pelkästään Euroopassa käytetään vuosittain muovikasseja 180 kappaletta henkilöä kohden.

Ekorent: Ekorent on Suomen kiinnostavin kuluttaja-cleantech-yritys.
Destamatic: Destamatic Oy on kehittänyt rakennusjätteen tuoteinnovaation, joka perustuu uusioraaka-aineista valmistettuun kierrätystuotteeseen, uusiokomposiittiin.

Betulium: Betulium kehittää ylimääräisestä maatalouden raaka-aineesta nanoselluloosaa kiertotalouden periaatteella.

Sitran julkaisu Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025 kuvaa sitä, millä konkreettisilla toimilla voidaan vauhdittaa Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta.

Lisätietoja

Tuula Savola
Ohjelmapäällikkö
puh. 050 5577 667
tuula.savola (at) tekes.fi

Jyri Arponen
Ohjelmapäällikkö
puh. 050 5577 874
jyri.arponen (at) tekes.fi

Soile Thalén