Kierrätys 3D: työpaja Tampereella 5.10.

Tampereella 4.-5.10.2016 järjestettävässä 3D Step tapahtumassa kuullaan myös kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä 3D-tulostuksessa. 3D‐tulostimien käyttöönotolla odotetaan olevan yhtä suuria vaikutuksia maailman muuttumiseen kuin kaupungistumisella ja internetin yleistymisellä on aikoinaan ollut. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D‐tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa, ja sen hyödyntämisellä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Turun ammattikorkeakoulu järjestää kumppaneineen 3D Step tapahtumassa 5.10. klo 13-14 työpajan. Työpajaan osallistuvia yrityksiä rohkaistaan löytämään uusi liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden ympäriltä. Asiantuntijat kertovat muun muassa siitä millaisia mahdollisuuksia teolliset symbioosit tuovat yrityksille ja mikä tilanne kierrätysmateriaalien hyödyntämisellä on tällä hetkellä 3D-tulostuksessa. Työpajaan kansainvälistä näkökulmaa tuovat myös Manchester Metropolitan Universityn asiantuntijat, jotka ovat tutkineet erityisesti kierrätysmuovin soveltuvuutta 3D-tulostuksessa.

Turun ammattikorkeakoulu on aktiivisesti mukana 3D-tulostamisen kiertotalouden kehittämisessä erityisesti Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio -hankkeen kautta. Hanke on Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteinen projekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Lue lisää tapahtumasta ja hankkeesta.

Eero Lukin