Keep on smiling! Luvassa huumoria, innostusta ja ketterää menoa

Huumoria voidaan hyödyntää strategisena työkaluna liiketoiminnassa, yritysviestinnässä sekä tutkimus- ja kehitystyössä. Ihmiset innostuvat työstään ja sen tuunaamisesta, ja saavat aikaan entistä parempia tuloksia. Liiketoimintaa kehitetään ketterästi b2b-verkostoissa.

Aamiaistilaisuudessa Hard Rock Caféssa Helsingissä ja webcastingin kautta kuultiin yritysten ja kuntaorganisaation kokemuksia sekä saatiin tuoretta tutkimustietoa positiivisesta liiketoiminnan ja johtamisen kehittämisestä. Samalla opittiin, miten liiketoimintaan, yritysyhteistyöhön ja työyhteisöön voidaan hakea uutta iloista ja innostunutta mindsettiä, ja sen avulla huipputulosta.

Ookko tosissas – huumorillako bisnestä? Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisessä HURMOS-tutkimushankkeessa on mukana yhdeksän erikokoista yritystä ja organisaatiota eri toimialoilta. Aamutilaisuudessa Oulun kaupunginteatterin Heta Haanpää kertoi, että teatteri on yhdessä yrityskumppanien kanssa harjoitellut "bisnespuhetta". Lisäksi teatteri on tutkijoiden tuella palvelumuotoillut nuorten kanssa teatterikokemusta nuorille houkuttelevammaksi. "Huumori on rajanylittämistä, joka naurattaa", kertoi Heta ja antoi esimerkin, "Kun hattu on liian iso tai liian pieni on kyse huumorista. Jos hattu on sopivan kokoinen, se on perusdraamaa.."

Innostava esimiestyö kannustaa työn tuunaamiseen. Työterveyslaitoksen INSPI – Voimavarakaravaani liikkeellä tutkimushankkeessa www.ttl.fi/INSPI kymmenillä työpaikoilla on opeteltu palvelevan johtamisen ja työn tuunaamisen taitoja. Näiden kokemusten perusteella on tuotettu oppaat työn tuunaamiseen ja innostavaan esimiestyöhön. Palvelevan johtajan ensisijainen tehtävä on auttaa tiimejä työpaikoilla antamaan parastaan. Jyväskylän varhaiskasvatuksessa INSPI- yhteistyötä tehtiin pari vuotta sitten ja nyt oli aika tarkastella tuloksia. Työpaikoilla on ymmärretty, etteivät innostus ja työhyvinvointi tule ulkoapäin, vaan ne tulevat ihmisistä itsestään, sisältä käsin. Tämä asenteiden ja ymmärryksen muutos on ollut iso juttu, on saatu "tartunta". Palveleva johtaminen on nyt yhteinen asia, yhteinen tarina. "Johto on ollut rohkea uuden kokeilussa", kehui asiakaspalvelupäällikkö Heli Arnberg, "usko ja oivallus tulevat työntekijöiltä."

Kolmantena teemana aamiaistilaisuudessa oli tunteet yhteiskehittämisestä. AGILE- tutkimushankkeessa oli mukana viisi yliopistoa ja lukuisa joukko yrityksiä eri puolilta Suomea. Tutkimushankkeessa työstettiin muun muassa uuden liiketoiminnan syntymistä yhdessä asiakkaan kanssa, konsulttien ja työpaikkojen välistä yhteistyötä, johtamisvalmennusta, hyötypelejä ja yrityskoulutusta. Hankkeen tuloksena syntyi sovellus, joka auttaa yhteiskehittämiseen liittyvissä haasteissa, tutustu www.agilemobile.fi.

Julkaisuluvan saaneet esitysmateriaalit sekä webcast-tallenteen löydät tapahtuman sivuilta.

Vieraile

Seuraava tilaisuus järjestetään aamupäiväseminaarina 9.9.2016 klo 8:30-13.00 Finlandia talolla, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Vuorovaikutteiseen tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta eri puolilla Suomea. Tilaisuuden otsikkona on Myötäintoa johtamiseen! 

Nuppu Rouhiainen, Sanna Piiroinen, Maarit Lahtonen, Tekes

Kuva: Fotolia

Maria Mustonen