Kasvustrategian toimeenpano vauhdittaa terveystoimialojen kasvua

Terveysalan liiketoimintaa vauhditetaan kansallisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialla. Strategia tähtää kilpailukykyisen toimintaympäristön systemaattiseen kehittämiseen, terveysalan investointien lisäämiseen ja alan talouskasvun aikaansaamiseen. Kansalaisille tämä merkitsee entistä yksilöllisempää terveydenhuoltoa. Tekes on yksi strategian taustaorganisaatioista ja toimeenpanijoista.

Kasvustrategian toimeenpano etenee eri puolilla lukuisin rinnakkaisin toimenpitein. Juuri nyt ajankohtaisia ovat muun muassa uudet rahoitusvälineet tukemaan tutkimuksen kaupallistamista, alueellisten osaamiskeskittymien syntyminen eri puolille maata, sääntelyn sujuvoittaminen ja digitalisoinnin hyödyntäminen. Nämä ovat keskeisiä teemoja myös hallituksen kärkihankkeissa.

Pia Mörk