Kasvuhakuiset yritykset ovat muita pk-yrityksiä kansainvälisempiä

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat tuoreen barometrin mukaan vahvistuneet ja talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu. Erityisen myönteiset näkymät ovat voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, joista 73 prosenttia odottaa suhdanteiden kohentuvan seuraavan vuoden aikana. Niistä kaksi kolmesta aikoo lisätä henkilöstöään ja 91 prosenttia odottaa liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta, voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä käsittelevästä erillisraportista, joka julkistettiin 16.2.2016 samaan aikaan valtakunnallisen pk-yritysbarometrin kanssa. TEM:n raportissa kuvataan voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten profiilia, suhdannenäkymiä, kansainvälistymistä, rahoitustilannetta ja digitalisoitumista.

Pk-yritysbarometrin noin 6 000 vastaajasta kahdeksan prosenttia edusti voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä. Yleisimmin kasvuhakuisia yrityksiä on osaamisintensiivisissä palveluissa, yli 11 % yrityskannasta. Seuraavaksi eniten (10 %) niitä on teollisuusyrityksistä.

Kasvuhakuisten yritykset ovat tyypillisesti nuoria. Niistä lähes 80 % on perustettu 2000-luvulla ja puolet tällä vuosikymmenellä. Kaikista pk-yrityksissä noin 55 prosenttia on perustettu tällä vuosituhannella.

Kasvuhakuiset yritykset olivat kaikilla mittareilla muita pk-yrityksiä kansainvälisempiä. Niistä suoraa vientitoimintaa ulkomaille harjoitti lähes joka kolmas, kun kaikista pk-yrityksistä vain noin joka kahdeksas harjoitti vientiä.

Myös kasvuhakuisten yritysten kansainvälistyminen vahvistuu. Viime vuoden barometrissä 45 prosenttia ilmoitti tarpeesta käyttää kansainvälistymispalveluita, tänä vuonna jo puolet.

Pk-yrityksistämme viidennes aikoi ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä tätä suunnittelee noin puolet. Ne käyttävät rahoitusta muita yrityksiä yleisemmin kehittämishankkeisiin ja kansainvälistymiseen.

”Kasvuhakuiset yritykset ovat myös merkittävästi kehittäneet toimintaansa sopeuttamisen sijaan. Ne ovat sekä hakeneet uusia markkina-alueita että laajentaneet toimintaansa uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Samoin pistää silmään, että nämä yritykset ovat myös halukkaita ottamaan ulkopuolista rahoitusta sekä tuotekehitykseen että kansainvälistymiseen. Tekes tarjoa rahoitusta molempiin. Kansainvälistymisen osalta esimerkiksi markkinatarpeen selvittämiseen tai oman osaamisen arvioimiseen ja vahvistamiseen”, kertoo Tekesin pk-yritysten vastuualueen johtaja Reijo Kangas.

Talouden kannalta on myönteistä, että viime vuoteen verrattuna pk-yritykset hakevat nyt selvästi harvemmin rahoitusta käyttöpääomaksi. Kasvuhakuisista yrityksistä rahoitusta käyttöpääomaksi haki noin 40 prosenttia, kun osuus vuosi sitten oli 45 prosenttia.

Verkkokauppa näyttää yleistyneen pk-yrityksissä varsin hitaasti viimeisen vuoden aikana vaikka aikomukset panostaa verkkokauppaan olivat pinnalla jo vuosi sitten. Kasvuhakuisista yrityksistä 23 % tarjoaa tuotteita tai palveluja verkossa. Kaikista pk-yrityksistä verkkokauppaa tarjoaa 12 %. 

Etenkin Big datan käyttö on kasvuhakuisissa yrityksissä yleistynyt ripeästi viimeisen vuoden aikana. Sitä käyttää nyt 13 % yrityksistä, kun luku oli viime vuonna vain kahdeksan. Yritysten aikomukset laajentaa digitaalisien työkalujen käyttöä ovat varsin maltillisia. Kasvuhakuiset pk-yritykset aikovat panostaa digitaalisuuteen selvästi muita yrityksiä yleisemmin.

”Digitaalisuuden merkitys kasvaa entisestään kasvuyrityksissä. Tekesin Digiboosti-rahoituksen turvin yritys voi vahvistaa digiosaamistaan esimerkiksi palkkaamalla uuden osaajan yritykseen”, jatkaa Kangas.

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset -julkaisu (pdf)

Eero Lukin