Joko tunnet finlandhealth.fi-sivuston?

Suomi on maailman johtavia terveysteknologian kehittäjiä ja tänne syntyy digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin startupeja kiihtyvällä vauhdilla. Ulkomaiset investorit, potentiaaliset asiakkaat ja tutkimusyhteisöt voivat nyt löytää helposti suomalaisen huipputarjoaman osoitteesta finlandhealth.fi. Onhan yrityksesi jo mukana?

finlandhealth.fi-etusivuTerveysalan ja terveysteknologian osaaminen Suomessa on maailman huippuluokkaa. Toimialalle tarvitaan vielä nykyistäkin kunnianhimoisempaa kasvua ja siinä auttavat parhaiten ulkomaiset investoinnit. Alan kasvu näkyy myös terveysteknologian viennissä, joka on kasvanut keskimäärin kahdeksan prosenttia vuodessa, ja on nyt lähes kaksi miljardia euroa.

Merkittävimpiä Suomeen investoivia maita viime vuosina ovat olleet Ruotsi, USA, Iso-Britannia, Tanska ja Saksa. Terveysteknologiassa uusia investointeja ja vientimahdollisuuksia haetaan erityisesti USA:sta, Iso-Britanniasta, Sveitsistä, Saksasta ja Japanista. Myös suomalaiset yritykset ovat laajentaneet toimintaansa ja investoineet tutkimukseen ja tuotantoon Suomessa.

"Digitalisaatio mullistaa terveydenhuollon perusteellisesti. Sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita suomalaisyritysten terveydenhuollon ratkaisuista, joilla uudistetaan hoitoketjuja ja lisätään potilaiden mahdollisuutta pysyä kotona. Olemme jo nähneet, miten mobiilit terveyspalvelut alkavat kulkea ihmisten taskuissa. Mobiiliterveyspalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti ja sitä kautta investoijat etsivät nyt alan innovatiivisimpia yrityksiä myös Suomesta", kertoo Team Finland Health -kasvuohjelman ohjelmajohtaja Pirjo Kortteisto Finprosta.

Finlandhealth.fi kokoaa osaajat yhteen

Kun suomalaisille organisaatioille etsitään kansainvälisiä mahdollisuuksia, on kyseessä kova kilpailu muiden maiden kanssa. Siksi Finpro on koonnut terveysalan osaajat yhteen ja nyt myös helposti löydettävään muotoon yhden sivuston alle.

"Ideana on, että suomalaisen terveysalan osaamisen löytää yhdestä paikasta. Yhteisöön on jo liittynyt yli 100 alan toimijaa ja lisää tulee kaiken aikaa. Investointeja kaivataan, ja tämä on yksi keino helpottaa ulkomaisten investoijien työtä, kun he kartoittavat Suomen potentiaalisia investointikohteita ja osaamista. Kaiken lisäksi mukana olo on alan toimijoille maksutonta", kertoo Kortteisto.

Finlandhealth.fi-sivusto esittelee alan suomalaisia innovaatioita ja tutkimuksia sekä julkaisee jatkuvasti kiinnostavia toimialaa esitteleviä artikkeleita. Sivusto on toteutettu osana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Team Finland Health -kasvuohjelmaa.

Terveystoimialat positiivisessa nosteessa

Terveystoimialojen kasvun vauhdittaminen on yksi hallituksen kasvupolitiikan painopisteistä. Hallitus julkisti 14. kesäkuuta Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan vuosille 2016–2018. Tavoitteena on vahvistaa toimintaympäristöä, ja parantaa siten Suomen asemaa kansainvälisesti tunnettuna terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien sekä uuden liiketoiminnan edelläkävijänä.

Terveysteknologia on viime vuosina ollut valopilkku Suomen viennissä; liikevaihto ja vienti kasvavat, ja kauppatase on vahvasti positiivinen. Terveysalan korkeakoulutus on vahvaa ja tutkimuksen laatu korkeaa. Uusia yliopistojen, yritysten ja yliopistollisten sairaaloiden sekä biopankkien välisiä tutkimusyhteistyösopimuksia on viime aikoina julkistettu useita.

Terveys- ja bioteknologian sekä lääketeollisuuden piirissä toimii Suomessa noin 500 vientiyritystä. Alan liikevaihdon on arvioitu olevan noin 5 miljardia euroa, josta viennin osuus on 2,8 miljardia euroa. Terveysala on viime vuosina ollut selkeä nousija Suomen vientitilastoissa; liikevaihto ja vienti kasvavat, ja kauppatase on vahvasti positiivinen.

Lisätietoja

finlandhealth.fi

Esittele yrityksesi finlandhealth.fi-sivustolla!
Lisätietoja: finland.health(at)finpro.fi

Pirjo Kortteisto, ohjelmajohtaja, Team Finland Health -kasvuohjelma
Finpro
Puh. 040 839 1380
pirjo.kortteisto(at)finpro.fi

Ilkka Räsänen, ohjelmapäällikkö
Finpro
Puh. 050 465 2638
ilkka.rasanen(at)finpro.fi

Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö
Finpro
Puh. 040 033 9597
hetta.huittinen(at)finpro.fi

Pia Mörk