Itä-Afrikassa kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Modernisoituva, voimakkaasti kehittyvä ja vaurastuva Itä-Afrikka tarjoaa monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Suomalaisilla yrityksillä olisi runsaasti osaamista ja potentiaalia saada osansa näistä nopeasti kasvavista markkinoista.

Mahdollisuuksia löytyy erityisesti energiasektorilla nimenomaan uusiutuvan energian, tuuli-, aurinko- ja bioenergia-alueilla, koulutuksessa, veden ja jätteenkäsittelyssä sekä informaatioteknologia-alan ratkaisuissa. Myös kasvava terveys- ja hyvinvointitrendi näkyy ja vahvistuu myös itäisessä Afrikassa.

Itäisen Afrikan monimuotoisuus haastaa

Itä-Afrikan maat poikkeavat toisistaan monella tavalla niin talouden, väkiluvun, kulttuurin, liiketoimintaympäristön kuin politiikankin osalta – Itäinen Afrikka on hyvin monimuotoinen ja monikielinen. Liiketoiminnassa henkilösuhteiden ja paikallisen osaamisen merkitys korostuu.

Itäisen Afrikan maista nopeasti kasvavia mahdollisuuksia nähdään erityisesti Keniassa, Etiopiassa, Tansaniassa, Ruandassa ja Ugandassa. Esimerkiksi Kenian (asukasluku noin 45 miljoonaa) talous kasvaa kuuden prosentin vuosivauhtia; keskipitkällä aikavälillä maan talouskasvun arvioidaan olevan Afrikan suurinta. Talouden moottorina toimii kulutuksen sekä palvelusektorin kasvu. Myös Kenian toimintaympäristössä on yhä haasteita − kuten korruptio − mutta paikallisten kumppaneiden ja avoimen toimintakulttuurin avulla maassa on tarjolla monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Etiopiassa on käynnissä joukko suuria julkisia investointeja, joihin suomalaiset yritykset voisivat päästä mukaan. 19 prosenttia Etiopian bruttokansantuotteesta suunnataan julkisiin investointeihin.

Kansainväliset sijoittajat ja yritykset kiinnostuneita

Vaurastuva keskiluokka sekä viime vuosina löytyneet luonnonvarat ovat myös houkutelleet uusia ulkomaalaisia sijoittajia Itä-Afrikkaan. Muun muassa edellä mainittujen maiden hyvä sijainti, Afrikan olosuhteissa kohtuullisen hyvin koulutettu työvoima, sujuvat tietoliikenneyhteydet ja toimivat pankkipalvelut ovat lisänneet monen kansainvälisen yrityksen kiinnostusta näistä kasvumahdollisuuksista. Tästä kasvavasta potentiaalista ja mahdollisuuksista suomalaisyritysten kannattaisi lähteä rohkeasti ottamaan myös osansa.

Kumppaniksi BEAM-ohjelma

Tekesin ja ulkoasiainministeriön (UM) yhteinen BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita sekä tekemään niistä menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa. Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja kansalaisjärjestöjen ym. innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka edistävät sekä kehittyvien maiden hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on n. 50 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin puolet on Tekesin ja UM:n osuutta ja toinen puoli on projektitoteuttajien omarahoitusosuutta.
BEAMin ohjelmapäällikkö Minh Lam Tekesistä toteaa, että itäinen Afrikka on yksi ohjelman maantieteellisistä painopistealuista.

"Uskomme näissä maissa löytyvän runsaasti liiketoimintapotentiaalia ja näitä uusia avauksia BEAM haluaa olla vahvasti tukemassa. Liiketoimintaympäristö ja toiminnan aikajänne Afrikassa voi olla haastavampi kuin läntisillä markkinoilla, jolloin BEAMin kaltaisten ohjelmien ja tuki-instrumenttien merkitys riskinjaossa ja edellytysten luomisessa korostuu", Lam jatkaa.

BEAM-ohjelma järjesti 28.9. 2016 suomalaisille yrityksille tilaisuuden Itäisen Afrikan liiketoimintamahdollisuuksista. Osallistujia oli reilut 60.

Lisätietoja

Minh Lam
p. 029 50 55743
minh.lam (at) tekes.fi

www.tekes.fi/beam

Sanna Nuutila