Intiassa kasvu jatkuu, suomalaisosaamiselle runsaasti kysyntää

Intian talous kasvaa edelleen. Pääministeri Modi on käynnistänyt useita kärkihankkeita, joihin suomalaisyrityksillä on tarjota cleantech-, digitalisaatio-, sanitaatio- ja terveysosaamista. Myös muotoiluratkaisulle on kysyntää, kun Intia uudistaa perinteisiä toimialojaan. Tekes avaa lähiaikoina rahoitushaun näihin aiheisiin liittyen ja kartoittaa myös muita yhteistyömahdollisuuksia Intiassa.

Intian bruttokansantuotteen kasvuennuste vuodelle 2016 on 7.5 prosenttia. Inflaatio on saatu kuriin noin 5 prosentin tasolle, ja palkkojen arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 10 prosenttia. Intian hallitus julkisti helmikuussa 2016-2017 budjetin, jossa on isoja panostuksia elinkeinoelämään sekä infraan ja koulutukseen.

Intian pääministeri Narendra Modin hallitus täyttää toukokuussa kaksi vuotta. Modi oli aiemmin Gujaratin valtion pääministeri ja saavutti mainetta vahvana uudistajana ja muutosagenttina. Hänen hallituskaudellaan on käynnistetty toistakymmentä isoa kärkihanketta. Näistä Make in India tähtää valmistavan teollisuuden kehittämiseen ja Clean India -hankeen tavoitteena on puhdistaa vesistöjä ja ympäristöä sekä paneutua sanitaation kehittämiseen ja lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta. Smart Cities -ohjelmassa rakennetaan 100 älykaupunkia. Lisäksi panostetaan vahvasti osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen (Skill India) sekä terveydenhuoltoon ja digitalisaatioon.

Pääministeri Modi on vienyt Intiaa maailmankartalle ennennäkemättömällä tavalla. Hän matkustaa laajasti ja markkinoi Intiaa sijoitus- ja yhteistyökumppanikohteena nostaen samalla intialaisten itsetuntoa. Nopeasta kehityksestään huolimatta Intia on yhä kehittyvä markkina, josta voi löytää kaikki maailman haasteet, mutta myös valtavia liiketoimintamahdollisuuksia, menestymisen halun, erittäin dynaamisen start-up-ekosysteemin ja nuorta, koulutettua työvoimaa. Modin hallituskaudella on edistytty korruption vähentämisessä, hallinnon kehittämisessä sekä yritystoiminnan tukemisessa. Lainsäädäntöä on yksinkertaistettu ulkomaisten sijoitusten ja yritysverotuksen helpottamiseksi.

Intia hakee kansainvälistä yhteistyötä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan alueilla. Teknologiaa halutaan tuoda ulkomailta ja kehittää yhteistyössä moninaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Eri ministeriöt pystyvät tukemaan konkreettisesti pilottien käynnistämisessä, mikä on erittäin merkityksellistä testattaessa muualla kehitettyjä teknologioita ja ratkaisuja.

Intian ja Suomen välisessä kaupassa ja yhteistyössä on paljon kasvun varaa. Pääministeri Juha Sipilän ja Narendra Modin tapaamisessa helmikuussa 2016 Mumbaissa nostettiin esille tarve aktivoida yhteistyötä. Suomalaisille yrityksille on loistavia mahdollisuuksia terveydenhuollon digitalisaatiossa, koulutuksen uudistamisessa sekä sanitaatio- ja cleantech -sektorilla, erityisesti vedenpuhdistuksessa ja jätteiden käsittelyssä ja hyödyntämisessä.

Tekesin ja intialaisen GITAn yhteinen rahoitushaku

Tekes avaa loppukesästä yllämainittuihin aiheisiin liittyvän rahoitushaun intialaisen rahoituspartnerinsa Global Innovation and Technology Alliancen (GITA) kanssa. Otamme mieluusti jo nyt vastaan ideoita yhteistyötä sisältäviksi hankeaihioiksi. Olemme valmiita keskustelemaan yritysten Intia-yhteistyömahdollisuuksista. Pyrimme myös GITAn avulla auttamaan yrityksiä löytämään partnereita ja pilotointikohteita Intiassa. Tähän liittyen pyydämme kiinnostuneita vastamaan kyselyyn alla olevasta linkistä.

GITA on myös tunnustanut joitain Suomesta kiinnostuneita yrityksiä Intiassa, kyseinen yrityslista ja yhteystiedot löytyvät täältä. Rahoitushaun lisäksi olemme Finpro:n ja muiden Team Finland kumppaneidemme kanssa kartoittamassa markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille sekä rakentamassa yhteistyötä Intialaisiin startup-hubeihin, erityisesti ympäristö-, terveys ja hyvinvointialueilla. Näihin mahdollisuuksiin palaamme myöhemmin.

Rahoitushaun lisäksi olemme myös kartoittamassa pilotointikohteita suomalaisyrityksille sekä rakentamassa yhteistyötä Intialaisiin startup-hubeihin, erityisesti ympäristö-, terveys ja hyvinvointialueilla. Näihin mahdollisuuksiin palaamme myöhemmin.

Intian lisäksi Tekes tarjoaa rahoitus- ja verkostopalveluita myös muihin nopeasti kehittyviin maihin BEAM Business with Impact -ohjelmassa.

Lisätietoja

Silva Paananen, Tekesin partneri Intiassa
Kasvu Consulting Pvt Ltd
Puh. +91 7838 04030
www.kasvu.consulting

Lisätietoja tulevasta rahoitushausta
Christopher Palmberg
Tekes
christopher.palmberg(at) tekes.fi
Puh. 050 5577 966

Lisätietoja BEAM-ohjelmasta
Minh Lam
Tekes
minh.lam(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 743
www.tekes.fi/beam

Lisätietoja terveysalan Intia-yhteistyöstä
Auli Pere
Tekes
auli.pere(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 799

Teksti: Silva Paananen
Kuva: Tim Bird

Sanna Nuutila