Innovatiivisten naisyrittäjien palkinnot 2017 haussa

Euroopan komissio palkitsee jälleen naisia, jotka ovat vaikuttaneet uusien innovaatioiden syntymiseen.

Tänä vuonna peräti neljä naisinnovaattoria palkitaan 100 000 euron, 50 000 euron, 30 000 euron ja uudella 20 000 euron Rising Innovator -palkinnoilla. Kilpailu on avoin kaikille naisille, jotka

  1. asuvat EU:n jäsenvaltiossa tai EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020:een liittyneessä maassa;
  2. Rising Innovator –palkinnon hakijan tulee olla syntynyt 1986 tai myöhemmin;
  3. ovat ennen 1.1.2015 perustetun ja edelleen toiminnassa olevan yrityksen perustajia tai partnereita yrityksen liikevaihdon ollessa vähintään 100 000 euroa vuosina 2014 tai 2015;
  4. ovat jossain vaiheessa hyötyneet joko henkilökohtaisesti tai yrityksensä puolesta eurooppalaisesta, kansallisesta tai muiden rahoittajien tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta.

"EU Prize for Women Innovators" -kilpailu päättyy 3. marraskuuta 2016. Kilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta naisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle sekä naisyrittäjyydelle.

Lisätietoa

Maija Hakkarainen