INKA-ohjelma yhdistää Tampereella terveydenhuollon toimijoita

Tampereen kaupunki on mukana Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelman Tulevaisuuden terveys -teemassa. Keskeinen tehtäväsarka on rakentaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä innovaatio- ja kaupallistamisalustoja kampuksille.

”Kehitämme niin innovatiivisia julkisia hankintoja kuin yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kaupungin innovaatioyhteistyötä. Yhteisten innovaatioalustojen ja yritysverkostojen avulla ratkotaan kaupungin julkisen terveydenhuollon haasteita”, kertoo kehityspäällikkö Marco Roth FinnMedi Oy:stä.

”Pitkässä juoksussa innovatiivisesti toteutetut terveydenhuollon hankinnat toimivat referensseinä kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille.”

Roth kertoo, että Tampereen INKA-ohjelmaan kuuluva innovaatioklusteriprojekti on puolentoista vuoden aikana saanut erilaisia kehittämishankkeita liikkeelle 5,4 miljoonan euron edestä.

Isoin hanke on sairaalakampuksen alueella toteutettava Tampere Health Village. Kyseessä on tulevaisuuden terveyskylä, joka yhdistää terveysteknologian, terveydenhoidon ja hyvinvoinnin täysin uudella tavalla. Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Toteuttamisesta vastaa FinnMedi.

”Kehittämisen hermokeskuksena toimii HealthHUB ja siellä kohtaavat terveysalan yritykset, kliinikot, tutkijat, kehittäjät sekä kuluttajat ja loppukäyttäjät. HUB tarjoaa jäsenilleen kohtaamispaikan Taysin naapurissa Kaupin kampuksella sekä virtuaalisen ryhmätyötilan, jonka avulla yhteisössä voi olla mukana mistä päin maailmaa tahansa”, Roth kertoo.

FinnMedi on järjestänyt yhdessä HUB-yhteisön kanssa yli 80 erilaista tapahtumaa, koulutuksia, työpajoja sekä yhteisiä kehittämistilaisuuksia. Toiminnassa on mukana jo yli 20 yritystä ja toimintaa seuraavia yrityksiä lähes 300.

Sydänhoitoja potilaan – ei hoitavan yksikön ehdoilla

INKA-hankkeena valmisteltiin myös Tulevaisuuden sydänhoidot -kehitysprojektien sarja. Tavoitteena on rakentaa sydänpotilaiden tarpeita vastaava ja terveyttä edistävä hoitopolku, jossa potilasta ei pompotella hoitoyksiköstä toiseen.

Ensimmäisessä projektissa kartoitettiin hoitopolun ongelmakohdat ja tehtiin vertailua parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin. Sen osana toteutettiin myös sydäntahdistimien vaikuttavuusperusteinen hankinta, joka tuo Tampereelle yli 650 000 euron säästöt vuonna 2016. Tays Sydänsairaalasta arvioidaan, että kaiken kaikkiaan sydänpotilaan hoitoketjun virtaviivaistaminen eli päällekkäisyyksien ja pirstaleisuuden karsinta voi tuoda yhteiskunnalle yli 20 prosentin kustannussäästöt.

Parhaillaan on valmisteilla vuonna 2017 starttaava kehitysprojekti, jossa innovatiivista hankintatapaa hyödynnetään laajemmin sydänpotilaan koko hoitoketjussa. Projektissa ovat mukana kaikki Tampereen terveyskeskukset, Hatanpään kantasairaala, Tays Sydänsairaala sekä sydänjärjestöt ja valitut yrityskumppanit. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri hoitoyksiköiden toimintatavat. Samalla rakennetaan sisältöä sote-uudistukselle.

"Tampere on onnistunut rakentamaan tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Tämä näkyy yhteisinä hankkeina, jotka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksina yrityksille. Kaupunki on saanut innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla myös huomattavia kustannussäästöjä", kertoo ohjelmapäällikkö Markku Koponen Tekesistä.

Haastattelu: Teonsana
Kuva: Fotolia

Eero Lukin