Hiilikädenjälki mittaa tuotteiden ja palveluiden positiivisia ympäristövaikutuksia

Moni suomalainen yritys toimii tehokkaasti ja ympäristön sekä ilmaston huomioiden. Toiminnalla saavutettuja hyötyjä voi olla kuitenkin vaikea osoittaa asiakkaille.

Tekesin johtavan asiantuntijan Pia Salokosken mukaan nykyiset hiilijalanjälkityökalut tuottavat kyllä korkealaatuista tietoa prosesseista ja tuotteista, mutta mittaavat ympäristökuormaa. Tähän liittyy usein tietynlainen negatiivisuus ja positiiviset kehitystoimet eivät tule huomioiduksi. Teknologiayritykset ja erityisesti heidän asiakkaansa tarvitsevatkin tietoa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista.

"Yrityksille erottautuminen vähäpäästöisillä ja energiatehokkailla ratkaisuilla on entistä tärkeämpää ja yrityksillä on myös tarve tieteellisesti osoittaa oman toimintansa ympäristöystävällisyys ja tehtyjen kehitystoimien vaikuttavuus", sanoo Salokoski.

Menetelmät näiden osoittamiseksi ovat kuitenkin varsin kirjavia tasoltaan ja tieteellinen lähestymistapa puuttuu. Tässä tutkimuksessa kehitetään tieteellinen hiilikädenjälki-menetelmä, jolla mitataan tuotteiden ja palveluiden positiivisia ympäristövaikutuksia.

Projektin tutkimustyö toteutetaan VTT:n ja Lappeenrannan yliopiston yhteistyönä. Projektin kokonaisbudjetti on 0,5 miljoonaa euroa, josta Tekes rahoittaa 70 %, tutkimusorganisaatiot 15 % ja yritykset 15 %. Kaksivuotinen projekti käynnistyy syyskuussa 2016. Projektiin osallistuu kymmenisen yritystä sekä muutama muu toimija.

 

Soile Thalén