Helppokäyttöinen robotti tuo ikäihmiset ja omaiset yhteen välimatkoista huolimatta

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Attendo kokeilivat etäohjattavaa robottia yhteydenpidossa hoivakodin asukkaan ja omaisten väillä. Tekesin osarahoittaman kokeilun tulokset vaikuttavat lupaavilta. Elämänlaatuun liittyvät asiat kohentuivat pilottijakson aikana.

Yksinäisyys ja turvattomuus ovat ikäihmisillä varsin yleinen ongelma. Niiden on todettu heikentävän elämänlaatua, toimintakykyä ja jopa muistia. Lisäksi eri paikkakunnalla asuvien omaisten huoli ikääntyvistä vanhemmista ja sukulaisista on suuri.

Yhteydenpitoa eri ikäpolvien välillä voisi toteuttaa perinteisten tapojen lisäksi uusin keinoin. VTT ja Attendo kokeilivat Double-etäyhteysrobottia viestinvälittäjänä espoolaisessa Attendo Olarinpuiston hoivakodissa, jossa asukkaat ovat ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia ikäihmisiä. Kenttäkokeeseen osallistui iäkäs asukas sekä hänen toisella paikkakunnalla asuvat kaksi tytärtään ja hoivakodin henkilökunta. Tavoitteena oli tutkia, miten etäyhteysrobotti vaikuttaa ikäihmisen kokemukseen omaisten läsnäolosta ja turvallisuuden tunteeseen.

Kenttäkokeen alustavat tulokset osoittavat, että etärobotti voi auttaa yksinäisyydessä ja turvallisuuden tunteessa. Omaisten läsnäolon koettiin myös lisääntyvän. "Äidin mielestä tällainen lisä on hyvä varsinkin niille, jotka asuvat yksin, ja joilla ei ole mahdollisuutta nähdä omaisiaan usein", kertovat omaiset äitinsä käyttökokemuksista. Myös omaiset kokivat yhteydenpidon helpoksi ja määrän lisääntyneen.

Pia Mörk