Hakuja auki Luova Eurooppa -ohjelman media-lohkossa

Luova Eurooppa -ohjelmasta tuetaan taiteilijoita sekä kultturialan ammattilaisia ja organisaatioita esittävien taiteiden, kuvataiteiden, julkaisutoiminnan, elokuvan, television, musiikin, taiteidenvälisen toiminnan, kulttuuriperinnön ja videopelituotannon aloilla niin, että heillä on mahdollisuus toimia muissa maissa ja kehittää digitaalikaudella tarvittavia taitoja. Ohjelman tavoitteina on vahvistaa kulttuuri- ja luovien alojen kansainvälistä ja monikansallista toimintaa, edistää alan toimijoiden ja teosten liikkuvuutta yli rajojen, vahvistaa alan rahoituspohjaa sekä edistää poliittista kehitystä, innovaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Hakukelpoisia ovat pääsääntöisesti kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivat oikeushenkilöt. Luova Eurooppa media-alaohjelman yhteyspisteenä toimii Suomen elokuvasäätiö.

Luova Eurooppa -ohjelman media-lohkossa on avoinna seuraavat haut:

- Tuki kansainvälisille yhteistuotantorahastoille: kansainvälisenä yhteistuotantona tuotetut teatterilevitykseen tarkoitetut elokuvat, animaatiot ja dokumentit sekä näiden levityksen parantamiseen suunnatun strategian toimeenpano. Ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa euroa. Hankekohtainen enimmäistuki 400 000 euroa ja rahoitusosuus on enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen enimmäiskesto on 28 kuukautta. Hakemusten määräaika on 25.2.2016 klo 12.00 (CET). Lisätiedot: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto ja Suomen elokuvasäätiö.

- Kehittelytuki peleille: tuki tuotantoyhtiöille kaupalliseen levitykseen suunnatun interaktiivisen ja kerronnallisen pelin kehittämiseen. Ehdotuspyynnön arvioitu kokonaisbudjetti on 2,6 miljoonaa euroa. Hankekohtainen tuki on 10 000-150 000 euroa, ja rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia pelin kehittelybudjetista. Hankkeen enimmäiskesto on 30 kuukautta. Hakemusten määräaika on 3.3.2016 klo 12.00 (CET). Lisätiedot: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto ja Suomen elokuvasäätiö.

Huom! Suomen elokuvasäätiö järjestää hausta infotilaisuuden 27.1. klo 14.00-15.30 Helsingissä. Ilmoittautumiset 25.1.2016 mennessä osoitteeseen inkeri.lundgren@ses.fi.

- Yleisötyö- ja elokuvakasvatustuki: Tuki sisältää kaksi erillistä toimintalinjaa: 1) elokuvakasvatushankkeet (Film Literacy): linja rahoittaa eri maiden toimijoiden yhteisiä elokuvakasvatushankkeita lisätäkseen yhteistyötä, tehokkuutta ja elokuvakasvatuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja vahvistaakseen parhaita toimintamalleja; ja 2) yleisötyöhankkeet (Audience Development Events): hankkeet, jotka innovatiivisin keinoin pyrkivät saamaan eurooppalaisille elokuville mahdollisimman laajan yleisön ja kohdeyleisönä ovat etenkin nuoret katsojat. Ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa euroa. Rahoitusosuus on enintään 60 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen enimmäiskesto on 12 kuukautta. Hakemusten määräaika on 3.3.2016 klo 12.00 (CET). Lisätiedot: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto ja Suomen elokuvasäätiö.

- Tuki hankepakettien kehittämiseen: sellaisten eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten, erityisesti elokuvien ja televisio-ohjelmien, kuten näytelmä-, dokumentti-, lasten- ja animaatioelokuvien, sekä vuorovaikutteisten teosten, kuten videopelien ja multimedian, kehittäminen, joita on mahdollista saada rajatylittävään levitykseen; toiminta, jolla pyritään tukemaan eurooppalaisia audiovisuaalialan tuotantoyhtiöitä ja etenkin riippumattomia tuotantoyhtiöitä tarkoituksena helpottaa audiovisuaalisten teosten toteuttamista eurooppalaisena ja kansainvälisenä yhteistuotantona, mukaan lukien televisiotuotanto. Ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 12,5 miljoonaa euroa. Hankekohtainen tuki on enintään 70 000-200 000 euroa ja rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen enimmäiskesto on 30 kuukautta. Hakemusten määräaika on 4.2.2016 klo 12.00 (CET). Lisätiedot: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto ja Suomen elokuvasäätiö.

- Markkinoille pääsyn tuki: toimet, joilla helpotetaan osallistumista audiovisuaalialan ammattimessuille ja pääsyä markkinoille sekä edistetään liiketoiminnan online-apuvälineiden käyttöä sekä unionissa että sen ulkopuolella; toimet, joilla edistetään eurooppalaisten elokuvien levitystä maailmanlaajuisesti sekä kansainvälisten elokuvien levitystä unionissa  kaikissa levityskanavissa. Ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 7 miljoonaa euroa. Rahoitusosuus voi olla enintään 60 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, jos toimi toteutetaan MEDIA-alaohjelmaan osallistuvissa maissa ja enintään 80 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, jos toimi toteutetaan MEDIA-alaohjelmaan osallistuvien maiden ulkopuolella. Hankkeiden enimmäiskesto on 12 kuukautta. Jatkoaikaa voidaan myöntää enintään 6 kuukautta, jos sitä pyydetään ennen tukisopimuksessa esitettyä määräaikaa. Enimmäiskesto on joka tapauksessa 18 kuukautta. Hakemusten määräaika on 28.1.2016 klo 12.00 (CET). Lisätiedot: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto ja Suomen elokuvasäätiö.

Eero Lukin