Pk-yritys, hae nyt rahoitusta cleantech-ratkaisuihin

Pk-yrityksiä kannustetaan hakemaan Tekesistä rahoitusta cleantech-ratkaisuihin. Cleantech on yksi hallituksen kärkihankkeista, ja siihen osoitettua vuoden 2016 rahoitusta pitää hakea pian. Toivomme hakemukset sisään viimeistään 18.11.2016.

Pk-yritysten cleantech-alan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen on käytetty Suomessa merkittävä määrä resursseja. Eri selvitysten mukaan markkinoille pääsy ei ole sujunut odotusten mukaan.

Digitaalisuus, IOT-ratkaisut ja pilvipalvelut muuttavat cleantech-alan radikaalisti. Digitaalisten ratkaisujen markkinat ja mahdollisuudet ovat lähes äärettömät, mikä tekee mahdolliseksi myös suomalaisten pk-yritysten cleantech-ratkaisujen kansainvälisen läpimurron.

"Suomalaisissa pk-yrityksissä on osaamista ja hyvät tuotteet – nyt on aika kansainvälistyä ja tehdä bisnestä", kannustaa johtava asiantuntija Juha Suuronen.

Tekes tarjoaa tietyin edellytyksin 50 prosentin avustusta pk-yrityksille, jotka lähtevät rohkeasti avaamaan uusia cleantech-markkinoita. Kampanjassa haetaan projekteja muun muassa uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi kohdemarkkinoilla. Avustusta voi saada myös uusien cleantech-ratkaisujen kehittämiseen ja pilotoinnin ja demonstroinnin valmiuksia kehittävään työhön.

Lisätietoja

Jyri Arponen, jyri.arponen(at)tekes.fi, puh. 050 5577 874

Juha Suuronen, juha.suuronen(at)tekes.fi, puh. 050 5577 896

Kari Hiltunen, kari.hiltunen(at)tekes.fi, puh. 050 5577 836

Sanna Nuutila