Green Mining -ohjelma näytti suunnan vastuulliseen kaivostoimintaan

Tekesin Green Mining -ohjelmassa (2011-2016) on saavutettu merkittäviä tuloksia muun muassa ympäristövaikutusten kartoittamisessa ja sosiaalisten vaikutusten tutkimisessa. Ohjelma on herättänyt runsaasti kansainvälistä huomiota.

Green Mining -ohjelmalla oli suuri tarve yrityskentässä, sillä alkuperäinen 60 miljoonan euron budjetti lähes tuplattiin (116 milj. euroa). Projekteja on ollut 107, ja ohjelmaan on osallistunut 130 yritystä. Tutkimuslaitoksia ja yliopistoja on ollut mukana 20.

"Suomessa on maailmanluokan osaamista rikastustekniikassa, kaivoskoneissa ja geologisessa kartoituksessa. Muun muassa näitä alueita Green Mining -ohjelmassa on edelleen vahvistettu. Esimerkiksi Sandvik kehitti ohjelmassa seuraavan sukupolven kaivosteknologiaa", kertoo ohjelman päällikkö Kari Keskinen.

Kohti kestävää kaivostoimintaa

Hyppäyksellistä tutkimustason nostoa on tehty mm. sosiaalisten vaikutusten tutkimuksessa sekä ympäristövaikutusten kartoittamisessa. Ohjelman tuloksia on otettu käyttöön muun muassa Kestävän kaivostoiminnan verkoston toiminnassa. Esimerkiksi neljän kaivoksen yhteisprojektissa kehitettiin kriisienhallintaohjeistus. Projektissa luotiin yhtenäiset toimintamallit kriisitilanteisiin ja vähennettiin työtapaturmia kaikissa mukana olevissa kaivoksissa.

Kaivosvesiosaaminen on kasvanut voimakkaasti ohjelman aikana. Kaivosvesiprojekteja on ollut 18, joista 10 yrityshankkeita. Vedenkäsittely-yrityksiä ohjelmassa on ollut mukana yhteensä 14. Kaivosvesiä ohjelmassa on tutkinut seitsemän yliopistoa tai tutkimuslaitosta. Suurin tutkimuskohde on ollut sulfaattipäästöjen hallinta.

Mukana olleille vedenkäsittely-yrityksille kasvanut osaaminen tarjoaa globaalit, kasvavat markkinat. Muun muassa Aquaminerals ja Teollisuuden Vesi ovat aloittamassa vesiteknologian vientiä.

Ensimmäiset isot Tekesin lainalla rahoitettavat kaivosteollisuuteen liittyvät pilotit ovat käynnistymässä. Sotkamo Silver pilotoi kaivosten materiaali- ja energiatehokkuutta ja Mustavaara sivutuotteiden kierrätystä.

Green Mining on herättänyt runsaasti myös kansainvälistä kiinnostusta ja kansainvälinen yhteistyö on syventynyt laajasti ohjelman aikana. Mukana oli 54 kansainvälistä partneria.

Lisätietoja

Ohjelman päällikkö Kari Keskinen
kari.keskinen (at) tekes.fi
puh. 029 50 55843

Ohjelman koordinaattori
harry.sandstrom (at) spinverse.com
puh. 0400 709 899

Sanna Nuutila