Green Growth -ohjelma avasi tietä suomalaiselle cleantechille

Vuonna 2011 käynnistyneen Green Growth -ohjelman pääteema on ollut talouden kestävä kasvu sekä luonnonvarojen tehokas ja vastuullinen käyttö. Nyt ohjelman päättymisen jälkeen teemat ovat entistä ajankohtaisempia.

Green Growth -ohjelman määrätietoinen panostus neljään painopistealueeseen – energia- ja materiaalitehokkuus, biotalous ja biomateriaalit, kierrätys, raaka-aineiden talteenotto ja jätteiden käsittely sekä uudet liiketoimintamallit, palvelukonseptit ja kokonaisratkaisut – on tuottanut tulosta. Ohjelman viisivuotisen taipaleen aikana noin 140 yritysvetoista ja 60 tutkimuslaitosvetoista hanketta ovat luoneet uusia, konkreettisia tulevaisuuden ratkaisuja ja innovaatioita cleantech-alalle. Hankkeita on rahoitettu noin 80 miljoonalla eurolla, josta puolet Tekesiltä, puolet yrityksiltä.

"Vihreä kasvu on noussut koko Suomen painopisteeksi. Se on jalkautunut hyvin yrityksiin, mikä näkyy liiketoiminnan kehittymisessä ja kansainvälistymisessä. Tätä todistavat muun muassa viimeaikaiset Molok Oy:n ja LifaAir Oy:n läpimurrot Kiinassa ja Nocart Oy:n tuore uutinen miljoonakaupoista Afrikassa", kertoo ohjelman päällikkö Jyri Arponen.

"Nyt haasteet ja painopisteet liittyvät cleantech-alan yritysten taloudellisen suorituskyvyn nostamiseen sekä digitaalisuuden ja kasvun vauhdittamiseen. Yrityskenttä uudistuu kilpailukykyiseksi kasvualaksi digitaalisuuden ja kysyntälähtöisten ansaintamallien omaksumisella", Arponen visioi.

Lisätietoja

Jyri Arponen
Puh.050 5577 874
jyri.arponen(at)tekes.fi

Sanna Nuutila