Gateway to UK vie suomalaisia terveysinnovaatioita Isoon-Britanniaan

Tekesin ja Finpron toteuttama Gateway to UK -verkostoitumishanke auttaa suomalaisyrityksiä ymmärtämään Britannian julkisen terveydenhuollon toimintatapoja ja tekemään suomalaisratkaisuja tunnetuiksi haastavalla markkina-alueella. Jo ensimmäinen vierailu Isoon-Britanniaan toi hankkeeseen osallistuville Mobidiagille, Netmedille ja Brainshakelle alustavia asiakas- ja rahoituskontakteja.

"Tarkoituksenamme oli lähteä opiskelemaan, miten Ison-Britannian terveydenhuoltojärjestelmä toimii. Oli iso yllätys, kun saimmekin jo ensimmäisen vierailun aikana kontakteja, joiden kanssa olemme jatkaneet neuvotteluja myös Suomeen paluun jälkeen", iloitsee infektiotautien tunnistamiseen tarkoitettuja laitealustoja valmistavan Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen.

Team Finland -yhteistyönä toteutettavan hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on rakentaa yrityksille yhteistyökanavia ja kontakteja Ison-Britannian terveysmarkkinoille, antaa tietoa NHS:n (National Health Service) toimintatavoista sekä kasvattaa vientiä Isoon-Britanniaan. Vuonna 2016 mukana on yli 20 yritystä eri osaamisalueilta diagnostiikasta bioinformatiikkaan, pääosan yrityksistä tarjotessa kuitenkin digitaalisia ratkaisuja terveydenhoitoon.

Gateway to UK -hankkeeseen on kuulunut mm. valmennusta sekä tutustumista eri etabloitumismahdollisuuksiin. Tärkeänä yhteistyökumppanina on toiminut paikallinen NHS:n Academic Health Science -verkosto. Toukokuussa kohteena oli Lontoon seutu ja syyskuussa on vuorossa matka NHS Englandin järjestämään Health and Care Innovation Expo -tapahtumaan Manchesterissa, jossa Suomella on oma ständi ja ohjelmaa. Yritysten lisäksi expon osallistujille esitellään suomalaisen terveydenhuollon vahvuuksia asiantuntijaluennoin, mm. biopankkiosaamista professori Olli Carpénin johdolla. Delegaatiota vahvistaa myös STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

Suuri ja monimutkainen järjestelmä auki pala palalta

Iso-Britannia on tärkeimpiä terveysteknologian markkinoita. Maan terveydenhuoltojärjestelmä NHS on yksi maailman suurimmista – ja rakenteeltaan monimutkaisimmista. Julkisen terveydenhuollon toimijoita kumppaneikseen havittelevien yritysten haasteena on saada selkoa valtavasta järjestelmästä ja löytää juuri omista tuotteistaan kiinnostuneet kontaktit.

"Ymmärryksemme Britannian terveydenhuoltojärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta kasvoi Lontoon-matkan aikana valtavasti. Vierailun aikana opimme, että järjestelmä koostuu itse asiassa useista pienemmistä, varsin itsenäisistä organisaatioista, joiden kanssa neuvottelut voivat sujua hyvinkin ketterästi. Manchesterissa tavoitteenamme on ensimmäisten varsinaisten asiakaskontaktien solmiminen", kertoo potilaslähtöisiä digitaalisia ratkaisuja kehittävän Netmedin toimitusjohtaja Lauri Sippola yrityksen suunnitelmista.

"Olemme toimineet Britanniassa jo pitkään, ja asiakkaisiimme kuuluvat mm. Cambridgen ja Oxfordin yliopistot. NHS on kuitenkin täysin omanlaisensa organisaatio, johon perehtymisessä Gateway to UK on ollut isoksi avuksi", sanoo verianalyysimittauksen ratkaisuja kehittävän Brainshaken operatiivinen johtaja Satu Saksman.

Verkostoitumisapu nopeuttaa yritysten laajentumista uusille markkinoille

Vienti muodostaa merkittävän osan Netmedin, Mobidiagin ja Brainshaken liiketoiminnasta. Netmedin syöpähoitojen reaaliaikaiseen seurantaan kehittämä applikaatio on käytössä Euroopan johtavissa syöpäsairaaloissa Sveitsissä ja Saksassa. Mobidiagilla on vahva markkina-asema etenkin Pohjoismaissa ja Ranskassa. Brainshaken analyysiteknologiaa hyödynnetään puolestaan useissa yliopistoissa ympäri maailman.

Satu Saksmanin mukaan Gateway to UK:n kaltaiset hankkeet toimivat parhaimmillaan ratkaisevina kannustimina, kun yritykset pohtivat laajentumista uusille markkina-alueille. "Ilman Gateway to UK:ta emme olisi lähteneet tutustumaan Britannian kliiniseen markkinaan vielä tänä vuonna."

Monipuolinen julkisten toimijoiden apu on alkaville yrityksille merkittävää. "Näin nopea kansainvälistyminen ei olisi ollut kaltaisellemme pienelle startupille mahdollista ilman Tekesiä. Gateway to UK:n lisäksi olemme saaneet Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta, jonka ansiosta olemme pystyneet kasvattamaan liiketoimintaamme yhtäaikaisesti useissa eri maissa", Netmedin Lauri Sippola kertoo.

Gateway to UK -hanke on osa Tekesin Terveyttä biteistä ja Finpron Team Finland Health -ohjelmien palveluja.

Lisätietoja

 

Pia Mörk