Fresh Thinking Labs -verkosto perustettu

Fresh Thinking Labs on yritysten muodostama verkosto, joka tarjoaa mahdollisuuksia oppia toisten yritysten hyvistä käytännöistä ja esitellä omia hyviä käytäntöjään muille yli kansallisten rajojen. Verkoston avulla yritykset voivat löytää kumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita samoista teemoista ja valmiita kertomaan kokemuksistaan ja haasteistaan myös muille. Verkoston palveluihin kuuluu yritysvierailujen ohella netissä oleva tietopankki ja mahdollisuus saada muilta yrityksiltä apua omiin kehittämishaasteisiin myös nettifoorumin kautta. Vuonna 2016 perustettu verkosto on lähtenyt liikkeelle Isosta-Britanniasta ja sen on tarkoitus laajentua kattamaan kaikki Euroopan maat vuoteen 2020 mennessä.

Professori Peter Totterdill Kingstonin yliopistosta kollegoineen vieraili 9.11.2016 Helsingissä Tekesin järjestämässä tilaisuudessa kertomassa verkoston palveluista. Peterillä on pitkä kokemus yhteistyöstä yritysten kanssa työelämäinnovaatioiden edistämisessä niin Isossa-Britanniassa kuin Euroopassa laajemminkin. Fresh Thinking Labs -verkosto sai innostuneen vastaanoton mukana olleiden yritysten keskuudessa. Tapaamisessa sovittiin valmisteluista Fresh Thinking Labsin Suomen maaverkoston perustamisesta.

Liideri-ohjelma tiedottaa asiasta lisää siinä vaiheessa, kun asia on edennyt pidemmälle.

Tietoa verkostosta osoitteesta: http://freshthinkinglabs.com/index

Tuomo Alasoini

Eero Lukin