EU:n Esteetön kaupunki -kilpailu on alkanut

Euroopan komissio on käynnistänyt vuotuisen Esteetön kaupunki -kilpailun. Kilpailussa haetaan yli 50 000 asukkaan kaupunkeja, jotka ovat panostaneet esteettömyyteen vammaisten ja ikääntyneiden näkökulmasta. Kaupungit voivat ilmoittautua kilpailuun 8. syyskuuta mennessä. Suomesta kilpailussa ovat aiemmin menestyneet Vaasa, Helsinki ja Turku.

Brysselissä 29.11.2016 pidettävässä Euroopan vammaisten päivän vuotuisessa konferenssissa palkitaan viisi EU:n kaupunkia. Palkinto on kaupungeille tunnustus niiden pyrkimyksistä parantaa vammaisten ja ikääntyvien esteetöntä liikkumista julkisilla alueilla ja yksityisissä tiloissa, kuten asunnoissa, lasten leikkipaikoilla, työympäristöissä, joukkoliikenteessä ja julkisten verkkopalvelujen käytössä. Euroopan komissio järjestää Esteetön kaupunki -kilpailun Euroopan vammaisfoorumin kanssa.

Tässä seitsemännessä kilpailussa jaetaan ensimmäinen, toinen ja kolmas palkinto sekä kaksi erityismainintaa.

Ensimmäinen erityismaininta koskee esteetöntä työhön pääsyä. Siinä palkitaan kaupunkeja pyrkimyksistä varmistaa, että julkiset työllisyyspalvelut ja yksityisen sektorin työllistämisprojektit mahdollistavat vammaisille pääsyn työhön ja pääsyn työpaikkoja koskevaan informaatioon. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vammaisten työmahdollisuuksia helpotetaan työpaikoilla tai että työmatkan kaikki osuudet sujuvat ongelmitta.

Toinen erityismaininta myönnetään esteettömille älykkäille kaupungeille.Erityismaininta on tunnustus kaupunkien pyrkimyksille tehdä verkkopalveluistaan esteettömiä ”Design for all” -lähestymistavan mukaisesti.

Ohjeet ja osallistumissäännöt löytyvät täältä.

Eero Lukin