ETLA: Suurten yritysten taloudellinen merkitys muodostuu valtaosin niiden verkostoissa

Suurten yritysten taloudellinen merkitys voi muodostua jopa valtaosin siitä, että ne ostavat ulkopuolelta tuotteita ja palveluja. Tämä korostaa kumppanina toimivien pk-yritysten kansantaloudellista tärkeyttä ja asemaa arvoketjussa. Näin toteaa ETLA, joka selvitti mitkä yritykset tuottavat tällä hetkellä eniten jalostusarvoa eli osuutta bruttokansantuotteeseen.

Yritysten suuruutta mitattiin tutkimuksessa sillä perusteella, kuinka paljon ne tuottavat jalostusarvoa Suomessa. Laskelma osoittaa, että viime vuonna kymmenen suurinta yritystä kerryttivät 7,6 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Eniten BKT:tä tuottivat vuonna 2015 Nokia, OP, Nordea Finland, UPM, Kesko, Metsä Group, Stora Enso, Neste, Supercell ja Elisa.

Yritysten ostot ulkopuolelta synnyttivät lisäksi monenlaista taloudellista aktiviteettia. Suuryritysten heijastusvaikutukset muuhun elinkeinotoimintaan vaihtelevat huomattavasti eri toimialoilla. Esimerkiksi metsäyhtiöt tekevät niin paljon hankintoja kotimaasta, että näiden hankintojen kansantaloudellinen merkitys on jopa suurempi kuin yhtiöiden itsensä tuottama arvonlisä.

Äänekoski vaikuttaa koko maan talouteen

Äänekoskelle nouseva Metsä Groupin biotuotetehdas tuo jo rakentamisvaiheessa tervetulleen ruiskeen Suomen talouteen. Koska iso osa tehtaan tarvitsemista koneista ja laitteista suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, investoinnilla on merkittäviä tuotanto- ja työllisyysvaikutuksia.

Pia Mörk