Etäpalvelut luovat hyvinvointia

Suomi on noussut sähköenergian etäluennassa Euroopan kärkimaaksi. Turvallisuuden tunteen parantuminen on lisännyt ihmisten hyvinvointia. Arjen ratkaisuja on kehitetty älylattiasta energiapalvelulaitteisiin. Tekes kumppaneineen on edistänyt etäpalveluiden kehittämistä. Tämä etäpalvelujen kehityspolkukatsaus kuvaa pitkäjänteisen uurastuksen tuloksia.

Etäpalvelut ovat lisänneet hyvinvointia helpottamalla ihmisten elämää. Yrityksille on syntynyt uutta kansainvälistä liiketoimintaa esimerkiksi turvallisuuden parantamisessa ja energian käytön hallinnassa.

Turvan tunnetta ihmisten arkeen

Etäpalveluita käytetään paikasta riippumatta internetin kautta ja avointa tietoa hyödyntäen. Terveyden etätarkkailu ja hälytyspalvelut auttavat vanhuksia asumaan kodeissaan. Etäpalveluilla parannetaan niin hissin huoltajien kuin kesämökkien asukkaiden turvallisuutta.

Tekes on tukenut etäpalveluiden kehittämistä aktiivisesti useissa ohjelmissaan. Turvallisuus (2007–2013) päätavoitteena oli pk-yritysten innovaatiot, kansainvälinen yhteistyö, kaupallistaminen ja EU:n 7. puiteohjelman kytkennät. Serve:n (2009–2014) päätavoitteena oli palveluosaamisen ja palveluiden kehittäminen. EVE:ssä (2011–2015) kehitettiin etenkin sähköisen liikenteen uusia käyttäjäpalveluita.

Tekesin ohjelmat 5th Gear (2014–2019), Teollinen internet (2014–2019) ja Terveyttä biteistä (2014–2018) luovat pohjaa ja osaamista uusien etäpalveluiden rakentamiseen. Etäpalveluiden kehittäminen jatkuu. 

Vihreämpää energiankäyttöä

Suomi on sähköenergian etäluennassa edelläkävijä. Etäluettavan sähkömittarin avulla kuluttaja voi optimoida energiankäyttöään. Energiayhtiölle mittarit tarjoavat mahdollisuuksia uudenlaisiin palveluihin.

Liikenteen energiankäytön ja päästöjen vähentämisessä sähköautojen latauspalvelun toimintaa voidaan ohjata etänä. Auton käyttäjä voi varata palvelua etänä.

Liikkumisen uusi ekosysteemi on paraikaa muodostumassa, ja markkinoita jaetaan uudelleen. Taloudellisessa mielessä muutos auttaa luomaan uutta kilpailukykyä yrityksille.

Tutustu etäpalveluiden kehitysnäkymiin (pdf)

Lisätietoja
Esko Virtanen, esko.virtanen(at)tekes.fi

Eero Lukin