Eri osaajia yhdistävät osaamiskeskittymät jatkossakin tärkeitä

Suomen on panostettava kansainvälisesti houkutteleviin innovaatioympäristöihin, jotta menestymme kilpailussa yritysten investoinneista ja voimme luoda uutta talouskasvua ja hyvinvointia. Strategisen huippuosaamisen keskittymien SHOK-johtoryhmä julkaisi 18.5.2016 suositukset yksityisen ja julkisen sektorin strategiselle yhteistyölle osaamisen ja innovaatioiden edistämisessä.

Tekes on ollut keskeinen SHOK-tutkimusohjelmien rahoittaja. SHOKit ovat edistäneet osaamisen kehittämistä elinkeinoelämän tarpeisiin. Niissä on syntynyt merkittäviä verkostoja, uusia ratkaisuja ja liiketoimintakonsepteja. Yksityisen ja julkisen sektorin strategisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyö on SHOK-toiminnan ansiosta nostettu uudelle tasolle.

Yhteistyön perustana liiketoiminnan tarpeet

SHOK-johtoryhmä suosittelee, että tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen Tekesin rahoituksen saamisen ehtona on jatkossa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yritysvetoisuus. Se tarkoittaa liiketoiminnasta lähtevää yhteistyötä. Strategisten yhteistyöalueiden valinta ja tavoitteiden konkretisointi tapahtuu tiiviissä yhteistyössä yritysten ja tutkijoiden kesken. Lisäksi yritykset sitoutuvat varhaisessa vaiheessa liiketoimintatavoitteiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Liiketoiminnallinen hyödyntäminen on Tekesin tutkimus-, tuotekehitys ja innovaatiorahoituksen peruselementtejä.

"Julkisessa tutkimuksessa rahoitusta myönnetään vain hankkeille, joihin sisältyy vahva kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuus. Tekesin rahoitus yrityksille kannustaa tiiviiseen yhteistyöhön niin erikokoisten yritysten kuin yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kesken. Erityisesti suuryritysten osalta yhteisyhteistyövaatimus on aina mukana. Tämän ansiosta Suomi on tutkimusyhteistyössä kärkisijoilla kansainvälisesti", kertoo johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä

Avoimet yhteisöt ja kova osaaminen houkuttimina

"Eri osaajia yhdistävät osaamiskeskittymät ovat jatkossakin tärkeitä. Keskittymien tulee elää ajassa ja muokkautua maailman muutosten myötä. Avoimuus, kansainvälisyys ja kilpailtu rahoitus ovat peruselementtejä hyvin toimiville osaamiskeskittymille", sanoo Teija Lahti-Nuuttila.

"Meidän on maana satsattava kansainvälisesti houkutteleviin innovaatioympäristöihin pärjätäksemme kilpailussa yritysten investoinneista. Kova osaaminen ja avoin monialainen yhteistyö ovat vahvuuksiamme", Lahti-Nuuttila jatkaa.

Uusia toimintamalleja rahoitukseen ja yhteistyöhön

SHOKit voivat jatkossa hakea rahoitusta Tekesistä samoin periaattein kuin muut yritykset. Tekes on kehittänyt uusia rahoitus- ja toimintamalleja eri toimijoista koostuvien osaamiskeskittymien ja ekosysteemien edistämiseksi.

Uuden toimintamallin pilottina Tekes on käynnistänyt Puhtaasti biotalouteen -TeamFinland ohjelmakokonaisuuden. Tavoitteena on kiihdyttää uusia liiketoimintoja ja luoda Suomeen kansainvälisesti vetovoimaisia kehitysympäristöjä biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen alueella. Tekes suuntaa tähän yhteensä 150 miljoonan euron rahoituksen, josta osa on hallitusohjelman kärkihankerahaa.

Seuraavassa vaiheessa Tekes on laajentamassa toimintamallia myös digitaalisuuden ja terveyden sekä hyvinvoinnin alueille. SHOK-johtoryhmän esittämälle 200 miljoonan euron lisämäärärahalle digitalisaatioon perustuvaan innovaatio- ja tutkimusyhteistyöhön on selvää tarvetta. Vientiteollisuudelle on elintärkeää saada digitalisaation hyödyt täysmääräisesti käyttöön nopealla aikavälillä.

"Suomella on kaikki edellytykset olla teollisuuden digitalisaation johtava maa maailmassa", sanoo SHOK-johtoryhmän puheenjohtaja, ABB Oy:n toimitusjohtaja Tauno Heinola.

Kansainvälistä näkyvyyttä saavutetaan vain riittävän isoilla panostuksilla, kovalla työllä ja rautaisilla tuloksilla.

"Kannustamme yrityksiä tarttumaan nykyistä rohkeammin uusiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin ja lisäämään investointeja t&k&i-toimintaan. Uutta luomalla syntyy talouskasvua ja työpaikkoja", Lahti-Nuuttila vakuuttaa.

Lisätietoja

Teija Lahti-Nuuttila
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi
Puh. 029 50 55873

Sanna Nuutila