Enterprise Europe Network toimii sisämarkkinoiden palautekanavana

Enterprise Europe Network välittää Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämarkkinoilla toimiessaan. Verkosto raportoi yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa.

Toiminnan tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Tarkoituksena on varmistaa, että tulevissa poliittisissa päätöksissä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon sisämarkkinoilla toimivien yritysten käytännön kokemukset.

Yhteydenotot sisämarkkinaongelmissa ja lisätietoja SME Feedback -palvelusta:

Maija Kärkäs, Helsingin seudun kauppakamari, maija.karkas(at)chamber.fi, (09) 2286 0301
Markus Ranne, Finpro, markus.ranne(at)finpro.fi, 040 343 3453

Verkostolla on tällä hetkellä käynnissä myös kaksi sisämarkkinoihin ja EU-lainsäädäntöön liittyvää kyselyä, joihin toivomme yritysten vastaavan. Molemmat ovat sisällöltään lyhyitä monivalintakyselyjä.

1) Komission kysely pienten yritysten alv-menettelyiden parantamisesta – vastaa ke 15.6. mennessä. Lisätietoja: päällikkö Maija Kärkäs, Helsingin seudun kauppakamari, maija.karkas(at)chamber.fi, (09) 2286 0301
Kyselyyn

2) Komission kysely palvelimien ym. ekosuunnittelusta – vastaa ke 15.6. mennessä. Lisätietoja: päällikkö Maija Kärkäs, Helsingin seudun kauppakamari, maija.karkas(at)chamber.fi, (09) 2286 0301
Kyselyyn

Enterprise Europe Network -palveluja tarjoavat Suomessa Finpro, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park.

 

Eero Lukin