Digiboostilla palkattu osaajia Winledille

Winled Oy valmistaa led-valaisimia erilaisiin ympäristöihin ja tekee valaistussuunnittelua yrityksille sekä muille toimijoille. Mallistossa on tuotteita sekä sisätiloihin että ulkovalaistukseen: asuntoihin, työpaikoille, liiketiloihin ja teollisuuteen. Digitalisaatio on ollut osa jokapäiväisiä toimintamalleja aina yrityksen perustamisesta saakka.

Tutkimusten mukaan oikeassa valaistuksessa silmät joutuvat työskentelemään vähemmän ja sillä on vaikutusta työtehoon: olemme pirteämpiä ja tehokkaampia. Esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa oikeanlaisella valaistuksella on todettu olevan merkitystä sekä jaksamiseen että oppimistuloksiin. Liiketiloissa valaistus edistää ostopäätösten tekemistä. Arkkitehtien ammattikäyttöön Winled on kehittänyt 3D-tekniikkaan perustuvan tietomallin, jonka avulla suunnittelija näkee valaisimesta kaikki tarvittavat tekniset tiedot ja pystyy jo suunnitteluohjelmassa suuntaamaan valaisimia aivan realistiseen tapaan.

Koska yhtiön perustajat ja operatiivinen johto ovat digisukupolven kasvatteja, digitalisaatio on ollut osa jokapäiväisiä toimintamalleja aina yrityksen perustamisesta saakka. "On ollut itsestään selvää, että jälleenmyyjäliikkeiden tilaukset ja monet muut toiminnot ovat täysin automatisoituja. On oltava tehokkaita ja pystyttävä kilpailemaan alan suurten toimijoiden kanssa", kiteyttää Panu Rekilä, Winledin kehitysjohtaja. Digitaalisuus tehostaa toimintoja ja tuo ketteryyttä, jota yritys tarvitsee pärjätäkseen kilpailussa.

Vaikka yritys on lähtökohtaisesti digitaalinen, Tekesin Digiboosti-rahoitusmalli on tarjonnut kiinnostavan väylän kansainvälistymiseen. Digiboosti-rahoituksesta he kuulivat vuosi sitten Tekesin yhteyshenkilöltä kasvuyrityksille suunnatussa Kasvupolku-tapahtumassa. Rahoituksen turvin Winled on palkannut yritykseen yhteensä neljä digiosaajaa: ohjelmistokehittäjän, viestinnän ammattilaisen, yhden henkilön verkkoviestintään ja yhden asiakaspalvelun sähköistämiseen. Palkatuista työntekijöistä kaksi henkilöä on paluumuuttajia, joten palkkaamisella on myös kansantaloudellista merkitystä. Toiset kaksi ovat puolestaan "digitaalisesti suuntautuneita itseoppineita", joilla on huikeaa osaamista, mutta ilman koulutodistusta työnsaanti on ollut haasteellista. Winledilla kuitenkin heidän osaamisensa pääsee arvoonsa.

Winled sijaitsee Tampereen keskustassa. Viimeisen kolmen vuoden aikana yritykseen on palkattu 14 uutta työntekijää, ja tällä hetkellä henkilövahvuus on 22. Winledin tyyppiselle kasvuhaluiselle yritykselle kansainväliset markkinat tulevat avaamaan valtavat mahdollisuudet hyvin skaalautuvalle liiketoiminnalle. Winled aikookin olla kansainvälinen yritys jo vuonna 2017!

Teksti: Tuija Kalliojärvi
Kuva: Winled