Digi antaa vauhtia cleantech-firmoille

Puhtaan teknologian ratkaisuiden ja digitalisaation liitto voi tarjota globaalin kasvunäkymän suomalaisille yrityksille. Menestyksen reseptiä haettiin tiistaina 9.2. Salon Astrum-keskuksessa.

Puhtaaseen teknologiaan keskittyvillä tuotteilla ja palveluilla on tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Team Finlandin ja Salon kaupungin järjestämä Digitaalisuudella Cleantech Kasvuun -tilaisuus toi tiistaina yhteen digitaalisten palvelun tuottajat ja cleantech-alan yritykset.

Seminaarin keynote-alustuksen pitänyt Mehackit-yrityksen perustaja Pia Henrietta Kekäläinen kehotti yrityksiä hakemaan ongelmien ratkaisemisesta olemassaolonsa tarkoitusta. Tarkoitus ei löydy siitä, mitä yritys tekee, vaan miksi se sitä tekee. Kun vahvan mission ja yrittäjän intohimon yhdistää kannattavaan liiketoimintaan, yritys voi saavuttaa laajemmat markkinat ja tehdä jotakin historiallista.

Kekäläinen kertoi kokemuksistaan Kaliforniassa sijaitsevasta Singularity-yliopistosta, jonka tutkimushankkeet ovat yritysten rahoittamia ja pyrkivät ratkaisemaan globaaleja ongelmia. Luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen liittyvät teemat tarjoavat yrityksille suuria liiketoimintamahdollisuuksia.

"Teknologia on kuitenkin vain työkalu ongelmien ratkaisemisessa. Jos kyse olisi vain teknologiasta, ongelmat olisi ratkaistu jo eilen. Lopulta ongelmia kuitenkin ratkaisevat motivoituneet ihmiset", Kekäläinen sanoi.

Laskeva hinta tekee esineiden internetistä arkea

Seminaarissa kuultiin konkreettisia yritystarinoita siitä, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio avaa toiminnan tehostamiseen ja skaalaamiseen. Esimerkiksi esineiden internet (IoT) mahdollistaa uusien liiketoimintamallien rakentamisen myös cleantech-alalla.

Connected Finlandin co-founder Marko Vanninen esitteli Suomen ensimmäistä puhtaasti koneiden väliseen viestintään keskittyvää mobiiliverkkoa, joka kattaa koko Suomen vuoden loppuun mennessä. Sigfox-teknologiaan perustuva verkko on suunniteltu erityisesti sensoridatan välittämiseen ja asiakastoteutusten elinkaarikustannukset ovat vain murto-osa perinteisiin mobiiliverkkoihin verrattuna.

"Kun mittareiden ja älykkäiden koneiden elinkaarikustannukset tulevat alas, niitä kannattaa käyttää myös vähempiarvoisen datan välittämiseen", Vanninen kuvasi etuja.

IoT:n sovelluskohteita tuleekin koko ajan lisää. Jopa 15 vuotta ilman akkujen vaihtoa toimivat sensorit voivat esimerkiksi seurata vedenkulutusta ja vesivuotoja, energiankulutusta, maaperän tai betonin kosteutta tai kulkuneuvojen ja tavaroiden liikkumista.

Salossa järjestetty Digitaalisuudella Cleantech Kasvuun -tilaisuus on osa CleanWeb-kasvualustaa, joka kuuluu Tekesin Puhtaasti biotalouteen -ohjelmakokonaisuuteen. CleanWeb-kasvualustan tavoitteena on synnyttää ja uudistaa nopeasti skaalautuvaa cleantech-liiketoimintaa, lisätä yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä nopeuttaa yritysten markkinoille pääsyä. Samaan pyrkii Tekesin Digiboosti-rahoituskampanja, jossa pk-yritys voi palkata digiosaajan tuotekehitykseen tai selvittämään digitaalisuuden mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

Lisätietoja

Jyri Arponen
Ohjelmapäällikkö
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Puh. 050 5577 874
jyri.arponen(at)tekes.fi

Soile Thalén