COST jatkaa vahvana tutkimusyhteistyön verkottajana

Eurooppalaisen tutkimusyhteistyöverkoston COSTin jäsenmaiden edustajat antoivat vankan tukensa työlle ja sen jatkolle. Edustajat olivat 22.9. koolla Bratislavassa.

"COST-yhteistyöllä on ja ollut tärkeä merkitys eurooppalaisten tutkijaverkostojen vahvistamisessa ja tutkimuksen laadullisessa kehittämisessä. COST ja EU:n tutkimuksen puiteohjelma Horisontti 2020 täydentävät hyvin toisiaan. COSTin tarjoama rahoitus antaa käytännönläheisen mahdollisuuden lisätä jäsenmaiden kansallisten ohjelmien ja tutkijaryhmien välistä vuorovaikutusta", työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen sanoo.

Peltonen johti Suomen delegaatiota Bratislavan ministerikokouksessa.

Suomi on yksi aktiivisimpia COST-yhteistyön maita. Olemme osallisena lähes 300:ssa eurooppalaisessa tutkimusverkostossa.

"Suomi kannustaa Euroopan komissiota jatkamaan rahallista ja ei-rahallista tukeaan COST-toiminnalle myös Horisontti-ohjelman jälkeen seuraavassa puiteohjelmassa", Peltonen sanoo.

COST-jäsenmaita ovat Euroopan unionin jäsenmaat, Bosnia-Hertsegovina, Islanti, Makedonia, Montenegro, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki sekä Israel liitännäismaana.

Lisätietoja Tekesissä

Suomen COST-koordinaattori
Juha Vaajoensuu
puh. 029 50 55898
juha.vaajoensuu@tekes.fi

Anne Palkamo