Clean Soil -kokeiluhanke etsii vientiin tähtääviä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusmenetelmiä

Clean Soil -pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluhankerahoituksella tavoitellaan innovatiivisia vientiin tähtääviä kunnostusmenetelmiä sekä kokonaisratkaisuja, joita kehitetään kunnostettavilla alueilla.

Hankkeella vauhditetaan pilaantuneiden maa-alueiden teknologioiden ja kokonaisratkaisuiden kehitystä. Näillä uusilla Clean Soil- ratkaisuilla pyritään lisäämään kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja kilpailuetua sekä edistämään kestävien riskienhallintaratkaisujen käyttöönottoa.

Hanke on osa hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta. Hanketta toteuttavat Tekes ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Tekes toimii uusien ratkaisujen riskirahoittajana. Rahoitettavissa projekteissa tutkitaan ja luodaan varhaisemmassa kehitysvaiheessa olevia kansainvälisen markkinapotentiaalin omaavia ratkaisuja. Lopuksi niitä demonstroidaan todellisissa kokeilukohteissa. Tekesin kautta rahoitusta on varattu yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan ELY-keskus rahoitttaa kokeilukohteita. Kokeiluohjelman kohteet valitaan valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman kohteista. Kokeilukohteet rahoitetaan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän kautta ja niiden tulee täyttää valtion jätehuoltojärjestelmän asettamat vaatimukset. Rahoitusta on varattu 2 miljoonaa euroa.

Tekes painottaa yritysvetoisia yhteishankkeita

Tekes painottaa rahoituksessaan yritysvetoisia yhteishankkeita, jotka tähtäävät konkreettisiin demonstraatiokohteisiin. Projektisuunnitelmassa onkin esitettävä tiekartta kohti kokeilukohteen demonstraatiota. Clean Soil -hankkeet toteutetaan tyypillisesti yritysten välisinä yhteisprojekteina.

Tavoitteena on, että muodostuvat liiketoiminnalliset verkostot täydentyvät ajan myötä, erityisesti pk-yritysten projekteilla.

Tekesin Clean Soil -rahoituksella toteutettavien projektien on päätyttävä viimeistään 31.8.2018.

Yhteisprojekteja, pilotointia ja demonstrointia voidaan rahoittaa myös Tekesin muulla rahoituksella, joilla ei ole määräaikoja. Lue tarkemmin rahoitussivuiltamme.

Hae mukaan – hakuaika 16.3.-25.5.2016.

Lähetä varsinainen hakemus Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta 25.5.2016 mennessä. Hakemuksen viitetietokenttään "Clean Soil".

Hankkeet käsitellään luottamuksellisesti yhteistyössä Tekesin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja

Tuomas Lehtinen
tuomas.lehtinen(at)tekes.fi
puh. 029 50 55695

Ilmari Absetz
ilmari.absetz(at)tekes.fi
puh. 029 50 55837

Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteyshenkilöt:
Ari Nygrén
ari.nygren@ely-keskus.fi
puh. 029 50 36363

Kari Pyötsiä
kari.pyotsia@ely-kesku.fi
puh. 029 50 36372

Sanna Nuutila