Circle pyörähtää käyntiin – Tervetuloa avausseminaariin 10.3.2016

Creating an Ecosystem for Innovating Circular Economy Solutions for Nigerian Markets through Co-creation (CIRCLE) on Tekesin BEAM-ohjelman rahoittama valmisteluhanke, jonka tavoitteena on uusien kestävien kiertotalouden ratkaisujen ja liiketoimintamallien innovointi ja pilotointi Nigerian markkinoilla. Valmistelua vetävät LAMK ja Laurea kevään 2016 aikana.

CIRCLE tuo yhteen suomalaisia yrityksiä sekä laajan nigerialaisen jätesektorin toimijaverkoston pohtimaan mahdollisuuksia tarjota Lagosin ja Ebonyin kohdealueille Nigeriassa malleja hypätä tehottoman kaatopaikkasijoituksen ylitse ja kehittää jätehuoltoa suoraan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden suuntaan. Valmistelun on tarkoitus tuottaa konsepteja yritysvetoisille innovaatio- ja tuotekehityshankkeille. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on toteuttaa markkinareferenssinä toimivia kokeiluhankkeita Nigerian Ebony state ja Lagosin alueilla sekä kehittää laajempaa kiertotalouden demonstraatioympäristöä yhteistyössä paikallisen verkoston kanssa.

Nigerian partnereiden delegaatio vierailee Suomessa maaliskuussa. Vierailun yhteydessä tehdään mm. yrityskäyntejä ja ideoidaan yhteistyömahdollisuuksia. Delegaatio osallistuu myös CIRCLEn seminaariin 10.3.2016, jonne odotetaan erityisesti kehittyvistä markkinoista ja kiertotalouden mahdollisuuksista kiinnostuneita yrityskentän ja tutkimuslaitosten edustajia.

Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja niin Nigerian partnereilta kuin suomalaisilta Nigeriassa toimivilta yrityksiltä. Lisäksi kuullaan kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista Sitran asiantuntijapuheenvuoro. Rekisteröityminen on auki 1.3.2016 asti. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan työvierailu Nigeriaan sidosryhmien roolien, resurssien ja tarpeiden selkeyttämiseksi. Samalla kartoitetaan jätehuollon tilaa ja haasteita sekä mahdollisia pilottikohteita. Myös tutkimusyhteistyön jatkoa nigerialaisten korkeakoulujen kanssa suunnitellaan matkan aikana.

Going Circular with CIRCLE Seminar, March 10th 2016

Join us for a seminar and workshop to explore the possibilities for collaboration to develop Circular Economy – solutions suitable for Nigeria, the largest economy in Africa.

Sanna Nuutila