Challenge Finland tarjoaa myös yrityksille rahoitusta hyvien ideoiden eteenpäin viemiseen

Tiesitkö, että Challenge Finland -kilpailu tarjoaa myös yrityksille rahoitusta hyvien ideoiden eteenpäin viemiseen ja kaupallistamisen rahoittamiseen?

Challenge Finland on kilpailu, jossa haetaan kaupallistettavia ratkaisuja merkittäviin ongelmiin. Kilpailun tavoitteena on yhdistää tehokkaasti suomalaista huippututkimusta ja yritysten tutkimus- ja kehittämistyötä.

Ongelmat ja niiden ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi puhtaisiin teknologioihin, terveyteen, digitalisaation hyödyntämiseen tai kokonaan uusiin liiketoimintakonsepteihin. Markkinat näille ratkaisuille ovat globaalit ja tutkimus keino löytää ratkaisu ongelmaan. Yrityksillä on mahdollisuus tehdä ongelmien ratkaisuista liiketoimintaa.

Nyt tunnistamaan uuden bisneksen aineksia yhdessä tutkijoiden kanssa

Kaksivaiheisen kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tutkijat ja yritykset voivat yhdessä tunnistaa ongelmia ja ratkaisumalleja, joista voisi syntyä liiketoimintaa. Kilpailun ensimmäisen vaiheen haku tutkimusorganisaatioille on auki 29.3. asti. 

Toiseen vaiheeseen valitaan ensimmäisessä vaiheessa parhaiten perustellut ja edenneet hankkeet. Kilpailun toisen vaiheen aikana tehdään käytännön ratkaisun mahdollistavaa tutkimusta ja kehitetään yritysten valmiutta hyödyntää paremmin suomalaisen huippututkimuksen tuloksia.

Tutkimushankkeiden toteuttamisen päättymisaika on 31.10.2018. Yritysten hankkeisiin ei liity määräaikaa.

Lue lisää

www.tekes.fi/challengefinland

Pia Mörk