Challenge Finland -kilpailussa etsitään nyt yrityksiä

Löytyisikö tutkimuksesta innovaatioiden siemeniä yrityksellesi? Tekes hakee Challenge Finland -kilpailulla kaupallistettavia ratkaisuja merkittäviin ongelmiin. Kilpailun ensimmäisen vaiheen ideaprojektit ovat nyt käynnistyneet ja yrityksillä on hyvä tilaisuus miettiä yhdessä tutkijoiden kanssa, kantaisivatko ideat kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Jatkokehitykseen on saatavissa rahoitusta kilpailun seuraavassa vaiheessa.

Kilpailussa haastetaan tutkijoita katsomaan laajasti, miten erilaisia laajavaikutteisia ongelmia voidaan ratkaista tutkimuksen avulla. Samanaikaisesti yrityksiä haastetaan tunnistamaan tutkimuksesta sellaisia radikaalien innovaatioiden siemeniä, joilla liiketoimintaa voi skaalata aivan uusille tasoille. Taustalla on myös tavoite Suomen innovaatio-osaamisen huomattavasta parantamisesta.

"Korkeatasoisessa suomalaisessa tutkimuksessa on valtava varanto, jonka tehokas hyödyntäminen liiketoiminnassa olisi ehdoton etumme. Yhteistyö tutkijoiden kanssa avaa yrityksille uudenlaista ajattelua ja lisää niiden kykyä uudistua ja kasvaa", sanoo palvelujohtaja Mirja Kaarlela.

Tutkimusorganisaatioilta tuli Challenge Finland -kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen 342 ideahakemusta eri teema-alueille. 90 hakijaa sai rahoituksen yhteensä 70 projektiin. Ratkaisua kaipaavia haasteita oli tunnistettu erityisesti puhtaiden teknologioiden, digitaalisuuden sekä terveyden teemoissa. Ensimmäisen vaiheen ideaprojektien aiheet kattavat laajaa kenttää aina nanoselluun perustuvista muokattavista energiavarastoista ja puettavista antureista terveyden seurantaan ja vaikkapa uudenlaiseen tapaan parantaa kyberturvallisuutta.

Yritykset ehtivät vielä hyvin mukaan

"Tutkimusorganisaatiot ovat huomioineet projektiehdotuksissaan hyvin potentiaalisen maksavan asiakkaan, useimmissa oli jo nimettyjä alustavia yrityskumppaneita mutta lisää yrityksiä tarvitaan mukaan konsortioihin", kommentoi kilpailun ensimmäisen hakuvaiheen satoa johtava asiantuntija Jukka Leppälahti. "Monessa projektissa on oivallettu raikkaalla tavalla ongelman sekä sen potentiaalisen ratkaisumallin yhteys ja sen relevanssi yritysasiakkaalle. Odotukset ovat nyt korkealla."

Nyt käynnistyneillä ideavaiheen projekteilla on puoli vuotta aikaa validoida tunnistamansa ongelma ja sen ratkaisumalli, kehittää sitä yhdessä yritysten kanssa ja koota vahva konsortio kaupallistamista varten. Projektin tuloksena voi ilmetä myös tarve muuttaa suuntaa ja esimerkiksi etsiä potentiaalisia maksavia asiakkaita eri suunnalta kuin oli suunniteltu ja muokata projektia yritysten kehityshankkeita paremmin palveleviksi. Innovaatiotoimintaan kuuluu myös epäonnistuminen – saattaa olla, että aina ongelma ja ratkaisu eivät osoittaudukaan riittävän houkutteleviksi, eikä suunnan muutoskaan auta. Silloin asiasta pitää osata luopua ja säästää panokset muualle", Leppälahti summaa.

Ideoiden hiomista ja konsortioiden rakentamista tehdään 14.11.2016 asti. Parhaat konsortioiden projektit pääsevät jatkoon: kilpailun toisen vaiheen projektit toteutetaan 17.1.2017–31.10.2018.

Tekesillä on käytettävissään 30 miljoonaa euroa kärkihankerahoitusta Challenge Finland -projektien rahoittamiseen. Ensimmäisen vaiheen ideaprojektit saivat potista 5,4 miljoonaa euroa.

Tervetuloa tutustumaan ideaprojekteihin!

Kilpailun ensimmäisen vaiheen ideaprojekteja esitellään yrityksille alkusyksystä verkkosivuilla ilmestyvässä projektigalleriassa ja Challenge Finland All Stars -verkottumistilaisuudessa 21.9. Tervetuloa mukaan!

Kilpailun ensimmäisen vaiheen ideaprojektien lyhyet kuvaukset löytyvät jo nyt Tekesin avoimesta tietoaineistosta.

Lisätietoja kilpailusta: www.tekes.fi/challengefinland

 

Pia Mörk