Bio-, cleantech- ja digiliiketoiminnan piloteille ja demoille rahoitusta

Tekes on avannut bio-, clean- ja digiliiketoiminnan pilottien ja demojen rahoitushaun uuden teknologian ja toimintamallien kokeilu‐ ja käyttöönottohankkeiden edistämiseksi. Rahoitus on 2 miljoonaa euroa vuodelle 2016 ja se kuuluu hallitusohjelman kärkihankkeisiin.

Rahoitus sisältää kaksi vaihetta, valmiuksia kehittävä osuus sekä pilotin tai demon toteutus. Yritys voi hakea näihin oman tilanteensa mukaan.

Piloteilla ja demoilla yritys voi testata uuden innovatiivisen, kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Projektissa tutkimus- ja kehitystyön tulosten toimivuus voidaan osoittaa tarpeeksi suuressa mittakaavassa, todellisessa toimintaympäristössä.

Projektin avulla yritys saa tärkeää asiakaspalautetta ennen tuotteen viemistä markkinoille ja kaupalliseen tuotantoon siirtymistä. Uskottavuus potentiaalisten asiakkaiden silmissä lisääntyy ja tuotteistaminen ja markkinoille pääsy nopeutuu.

Kampanja toteutetaan Tekesin, Finnveran ja Finpron yhteistyönä.

Ensimmäisen vaiheen kampanja-aika on 14.3.-13.5.2016. Toiselle vaiheelle ei ole asetettu hakuaikaa, hakemuksia voi jättää myös tässä ilmoitetun kampanja-ajan ulkopuolella.

Soile Thalén