Big datan hyödyntäminen – kysely suomalaiselle liiketoimintajohdolle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät ohjaavat yritysjohdon toimintaa big dataan liittyvissä asioissa.

Digitalisaation, big datan ja teknologian kehittymisen myötä syntyy innovaatioita, jotka muuttavat liiketoimintaympäristöä. Näihin muutoksiin myös yritysten on mukauduttava. Muutos tapahtuu johdon päätöksillä, joten päättäjien toiminnalla on keskeinen merkitys. 

Kaj Nordgren