Avaruusteollisuuden merkitys Suomessa kasvaa – ala kaipaa lisäinvestointeja

Tekesin teettämän kyselyn alustavien tulosten mukaan noin neljännes 800 suomalaisesta yrityksestä hyödyntää tuotteissaan, palveluissaan ja prosesseissaan avaruusteknologiaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ala on Suomessa silti vielä pieni.

Avaruusteollisuudella on Suomessa yli 30 vuoden historia. Suomalainen avaruusteollisuus on toimittanut elektroniikkaa, ohjelmistoja, rakenteita, tietojärjestelmiä ja tietoliikennetekniikkaa yli 40 satelliittiohjelmaan.

Eurooppalaisten tutkimusten mukaan investoinnit avaruusteollisuuteen palautuvat yhteiskuntaan keskimäärin 3–5 kertaisina. Suomen kansalliset investoinnit avaruusteknologiaan ovat kuitenkin maltillisia esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Kansallisella rahoituksella ja asiakkuudella on merkittävä rooli avaruusteknologian hyödyntäjänä ja viennin mahdollistajana.

Suomesta pian avaruusvaltio

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n uusi pääjohtaja Jan Wörner (kuvassa) vieraili Suomessa viime viikolla matkallaan tutustumassa avaruusjärjestön jäsenmaihin. Suomi on yksi ESA:n 22 jäsenmaasta. Wörner arvioi Aalto-yliopiston Space on the stage -tapahtumassa, että yrityksillä on tulevaisuudessa yhä suurempi rooli avaruuden hyödyntäjänä. Alan tutkimus on entistä tärkeämmässä asemassa uusien ideoiden tuottamisessa yritysten käyttöön.

Satelliittien koon pieneneminen ja laukaisukustannusten halpeneminen ovat aloittaneet uuden aikakauden myös Suomessa. Aalto-1-nanosatelliitti on rakennettu laajana opiskelijaprojektina ja työn alla ovat myös Aalto-2- ja Suomi100-satelliitit. Projekteista on syntynyt uusia yrityksiä, kuten Iceye sekä viime viikolla Aalto-yliopiston satelliittitiimin ja teknologiayhtiö Reaktorin perustama yhteinen yritys Reaktor Space Lab.

Lue lisää

ESA:n pääjohtaja Jan Wörner Ylen ja Helsingin Sanomien haastattelussa mm. videolla

Suomen avaruusteollisuus luo kasvua myös muille teollisuudenaloille

Yhteistyöllä avaruuteen

Kuva: Aalto-yliopisto/Mikko Raskinen

Tekes koordinoi Suomen avaruustoimintaa. Space Finland -sivustolta löydät ajankohtaiset avaruuteen liittyvät yritys-, tutkimus- ja muut asiat. www.spacefinland.fi

Kaj Nordgren