Asiakaskyselyn tulokset ja Fiksu kaupunki -ohjelman jatkolinjaukset

Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelma (2013-2107) edistää  pk-yritysten kasvua ja  kansainvälistymistä entistä vahvemmin ohjelman loppukaudella. Tämä on vastausta toiveisiin, jotka tulivat esiin alkuvuodesta toteutetussa sähköisessä kyselyssä, johon vastasi yhteensä 42 yritystä. Kyselyn tavoitteena oli kerätä palautetta ohjelman toimista sekä kuulla yritysten tarpeita siitä, miten Fiksu kaupunki -ohjelma voisi vahvemmin olla mukana erityisesti smart city -liiketoimintaa harjoittavien yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

’Kyselyn kautta saamamme palaute on hyvin arvokasta  ja huomioimme sen, samoin kuin muuta kautta saamamme yrityspalautteen, operatiivisessa työssämme’, kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita Karin Wikman Fiksu kaupunki -ohjelman ohjelmapäällikkö ja jatkaa ’Tuoreessa kyselyssä nousi selkeästi esiin Tekesin rooli rahoituksessa, viestinnässä ja verkottamisessa – ja näihin teemoihin panostamme jatkossakin.’

Tekesiin kohdistuu odotuksia toimia yhteistyön avaajana ja mahdollistajana yritysten ja kaupunkien välillä mm. testiympäristöihin liittyen.   Myös tukea potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien löytämiseksi  kansainvälisiltäkin toimijakentiltä toivotaan.  Kyselyn kautta saatu palaute huomioidaan ohjelman viestinnässä;  verkkosivuilta ja uutiskirjeestä löytyy  tulevaisuudessa enemmän tietoa mm. tulevista kansainvälisistäkin tapahtumista, kansallisesta sekä EU-rahoituksesta, liiketoiminnan kehittämisen trendeistä sekä  eurooppalaisista yhteistyömahdollisuuksista.

Kotimarkkinat kuntoon ja katse kansainvälisille pelikentille

Tänä vuonna Fiksu kaupunki -ohjelma on vahvasti verkottamasta suomalaista osaamista Smart City -tapahtumassa Amsterdamissa kesäkuussa sekä Smart City Expo World Congress -kokonaisuudessa  Barcelonassa  marraskuussa. Amsterdamissa pääpaino on suomalaisissa älykkäissä kaupungeissa kun taas marraskuussa valokiilassa ovat erityisesti pk-yrityksen älykkään liikenteen, rakentamisen, energian alueilta. ’Suomalaisilla ratkaisuilla on hyvä markkinapotentiaali Euroopassa ja tätä haluamme olla Tekesissä tukemassa’ kertoo Karin Wikman. ’Kansainväliseen tapahtumaan osallistuminen on iso panostus pk-yritykseltä, mutta riittävä valmistautumisaika ja julkinen tuki mm. pitchaus-valmennuksen ja messuavustuksen muodossa vahvistavat kokonaisuutta. Olemme innokkaasti edistämässä näitä avauksia suomalaisten yritysten rinnalla. Mikäli nämä tapahtumat tai muut kansalliset ja kansainväliset  yhteistyömahdollisuudet herättävät kiinnostuksen, otan mielelläni yhteydenottoja vastaan!’ vinkkaa Karin Wikman.

Lisätietoja Fiksu kaupunki-ohjelmasta antavat

Karin Wikman, ohjelmapäällikkö, Tekes, karin.wikman(at)tekes.fi, 050 5577 723
Maarit Vuorela, ohjelman aktivaattori, Ramboll Management Consulting,  maarit.vuorela(at)ramboll.com, 0400 702 339

Tulevia tapahtumia, jossa Fiksu kaupunki -ohjelma on vahvasti mukana ovat:

  • ICT solutions for smart cities -matchmaking tapahtuma ruotsalaisten kanssa 5.4.2016 Helsinki
  • Energian varastointi 23.5.2016 (aika ja paikka vahvistetaan myöhemmin)
  • Sähköbussit (ECV Final Seminar & Nordic Electric Bus Initiatives 2), Helsinki 11-12.5.2016
  • Älykäs liikkuminen – kevyen liikenteen & pyöräilyn bisnesmahdollisuudet, Tampere 2.6.2016
  • Fiksu kaupunki -ohjelman vuosiseminaari: Fiksujen ratkaisujen kysyntä ja tarjonta kohtaavat Helsingissä  13.12-2016 (TBC)
  • Smart Home-markkinakatsaus, Helsinki + videoyhteydet ELY-keskuksiin 06/2016 (TBC)
  • Robottiautot & tulevaisuuden älyliikenne 09/2016 (TBC)
  • Aurinkoenergia, Uusiutuvan energian uudet liiketoimintamallit 10/2016 (TBC)
  • Investor Day 01/2017 (TBC)
Eero Lukin