Yritysten kestävät pärjäämiskeinot rakennemuutoksessa – Opas uuden kestävän perustan rakentamiseen yritystoiminnalle

Kuinka yritykset voivat pärjätä rakennemuutoksessa ja parantaa pitkän tähtäimen kilpailukykyään?

Epävarma kysyntätilanne jatkuu Suomessa jo seitsemättä vuotta. Samanaikaisesti yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut merkittävä rakenteellisia muutoksia, jotka ovat kyseenalaistaneet monet niiden suosimista liiketoiminta- ja johtamistavoista. "Yritysten kestävät pärjäämiskeinot rakennemuutoksessa" –opaskirjassa tutkija Tatu Piirainen valottaa tämän yritystoiminnan vanhoja perusteita voimakkaasti ravistelevan rakennemuutoksen taustoja ja seurauksia yritystoiminnalle. Opaskirjassa esitellään myös uudenlaista kompleksisuusajatteluun tukeutuvaa liiketoiminta- ja johtamisajattelua, joka edistää yritysten pitkän tähtäimen kilpailukykyä ja pärjäämistä tässä erittäin haastavassa muutostilanteessa. Kirja perustuu Tekesin rahoittaman ja Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa vuosina 2011-2015 toteutetun KESO-tutkimushankkeen tuloksiin.

Rakennemuutos liittyy useiden globaalien muutostrendien (esim. kansainvälisen työnjaon syvenemisen, digitalisaation sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioinnin) vahvistumiseen. Ne muuttavat radikaalisti yritysten ja yhteiskuntien toimintaa. Yritykset voivat saada tällaisessa tilanteessa merkittävää ja pitkällä tähtäimellä kestävää kilpailuetua erikoistumalla vaativien, eli innovatiivisten, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä edistävien sekä asiakkaiden yksilöllisiä kokonaistarpeita huomioivien ratkaisujen tuottamiseen.

Yritysten perinteisesti suosimat liiketoiminta- ja johtamistavat eivät tue vaativien ratkaisujen tuottamista. Tarvitaan niiden radikaalia uudistamista ja irtautumista liian omistajakeskeisistä ja esimiesvetoisista ajattelu- ja toimintatavoista, jotka tarkastelevat yritystoiminnan tarkoitusta ja tehokkuutta liian kapea-alaisesti.

Opaskirja on suunnattu yritystoiminnan keskeisille sidosryhmille sekä kaikille globaalien muutos-trendien yrityksille asettamista kehittämishaasteista ja -mahdollisuuksista kiinnostuneille. Se tarjoaa työkaluja ja välineitä uudenlaisen ja aiempaa kestävämmän perustan rakentamiseen liiketoi-minnalle ja yritysten johtamiselle.

Sähköinen versio kirjasta on luettavissa täältä


Lisätietoja kirjasta antaa tutkija Tatu Piirainen, 040 738 5249, teepeepii(a)gmail.com