Yritysostot käytettävin malli työterveyshuollolle Venäjälle etabloitumisessa

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoituksella on kartoitettu kysynnän ajureita, jotka mahdollistavat suomalaisten työterveyspalveluyritysten palvelujen tarjoamisen Venäjällä. Projektissa on kartoitettu terveyspalvelujen tuottamisen erilaisia mahdollisuuksia ja toiminnan esteitä. Yllättävintä on ollut huomata, että työsuojelu/työterveystoiminta on samoista käsitteistä huolimatta sisällöltään hyvin erilaista. Lisäksi lainsäädännön ja kulttuurin tuntemus on tärkeää ja niiden vaikutus toimintaan hyvin merkittävä.

Lappeenrannan Teknillisen yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen vuosina 2014‒2015 toteuttamassa OCCSET-projektissa saatiin selville, että Venäjän työsuojelun ja työterveyshuollon kokonaisuus poikkeaa kansainvälisestä toimintamallista. Työpaikalla tapahtuvan teknisen työsuojelun osuus korostuu ja työntekijöihin välittömästi kohdistuvan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sisältö jää kansainvälisiin kriteereihin verrattuna vähäiseksi. Ongelmana Venäjällä on työntekijään kohdistuvan työperäisten sairauksien ja ammattitauteja ehkäisevän, sekä terveyttä ja työ- ja toimintakykyä edistävän toiminnan puuttuminen. Venäläinen lainsäädäntö, koulutusjärjestelmä ja toimintamalli eivät mahdollista kansainvälisten standardien edellyttämän työterveyshuollon sisällön viemistä Venäjälle sellaisenaan.

Venäjän markkinoille etabloituminen tulisi toteuttaa terveydenhuoltopalvelujen tuottajana. Liiketoimintaverkostoon Venäjällä kuuluvat kiinteästi vakuutusten muodossa järjestetyt sekä pakollinen (MHI) että vapaaehtoinen (VHI) työntekijöille otettava terveysvakuutus ja näitä vakuutustuotteita tarjoavat vakuutusyhtiöt ovat palvelutuotannon järjestämisessä ja ohjauksessa merkittävässä asemassa Venäjällä. Liiketoimintaverkostoon voi tulevaisuudessa liittyä myös tällä hetkellä kilpailijoiksi luettavat suuret sairaalat, jotka Venäjän federaation rahoituksen vähentyessä voivat olla kiinnostuneita erilaisista Public-Private-yhteistyömalleista.

Projektissa arvioitiin erilaisten kansainvälistymismallien käytettävyyttä terveydenhuoltopalveluja kansainvälistettäessä. Kaikkein todennäköisin malli olisi edetä yritysostojen kautta ja hankkia jo Pietarissa toimivasta terveydenhuoltopalveluja tuottavasta yrityksestä (klinikka tai lääkärikeskus) määräenemmistö osakkeista. Markkinoille tulo nähdään mahdollisena myös perustamalla oma tytäryhtiö, mutta perustaminen edellyttäisi tarvittavien toimilupien, toimitilojen, henkilöstön ja laitteiden hankinnan.

Lisätietoja

Henri Karppinen, tutkimuspäällikkö, projektin vastuullinen johtaja
henri.karppinen (at) saimia.fi
Puh. 040 502 6182

Juha Peteri, projektipäällikkö
juha.peteri (at) saimia.fi

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

Pia Mörk