Yritykset onnistuivat saamaan rahoitusta Horisontin pk-instrumentista

Suomalaisyritykset ovat tarttuneet innokkaasti haasteeseen: EU:n Horisontti 2020 -ohjelman uusi pk-instrumentti kiinnostaa, rahoitettuja suomalaisyrityksiä jo 17.

Viime syksynä jo 15 suomalaisyritystä on saanut pk-instrumentin ensimmäisen vaiheen 50.000 euron rahoituksen kansainvälisen liiketoimintasuunnitelman viimeistelyyn ja konseptointiin. Yritysten joukossa on mm. Elcogen Oy, Navigil Ltd ja Retail Logistics Excellence – RELEX Oy.

Alustavien tulosten mukaan komission uuden pk-yrityksille suunnatun rahoitusinstrumentin toisen vaiheen rahoitusta on saamassa kaksi suomalaisyritystä, MetGen Oy ja Ductor Oy. Tämä äärimmäisen kilpailtu rahoitusmuoto tarjoaa yrityksille 0,5-2,5 miljoonan euron rahoitusta kehitteillä olevan tuotteen tai ratkaisun testaukseen ja viimeistelyyn.

Kilpailu rahoituksesta kovaa

Pk-yrityksille suunnattu oma rahoitusinstrumentti on uutta Horisontti 2020 puiteohjelmassa. "Olemme iloisia, että prosessi on lähtenyt toimimaan ja tekee uudesta puiteohjelmasta enemmän yrityslähtöisen", iloitsee johtaja Ulla Hiekkanen-Mäkelä Tekesistä.

Hakijamäärät komission viime vuonna lanseeraamaan uuteen pk-yrityksille suunnattuun rahoitusinstrumenttiin ovat Euroopan tasolla valtavat. Joulukuun hakuun jätettiin yhteensä melkein 3000 hakemusta. Kilpailu rahoituksesta on siis kovaa, onhan tarjolla erinomaisen rahoituksen lisäksi mahdollisuus kansainväliseen verkostoitumiseen ja komission tarjoamiin sparrauspalveluihin.

Olennaista on erinomaisen liikeidean lisäksi huolella tehty hakemus, josta idea ja sen kaupalliset mahdollisuudet tulevat selkeästi esille. Suomessa tähän onkin satsattu. Tekesissä toimivat kansalliset yhteyshenkilöt, NCP:t, auttavat hakijoita esimerkiksi komission hakujärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä ja kommentoivat hakemuksia. Huomattava osa läpimenneistä hakemuksista onkin ollut sellaisia, joiden tekijät olivat hyödyntäneet NCP-palveluita.

"Verrattuna 7. puiteohjelmaan suomalaiset pk-yritykset ovat lähteneet ajoissa liikkeelle ja kansainvälistyvät nyt ryminällä", summaa Ulla Hiekkanen-Mäkelä yritysten onnistumisia.

Kenen kannattaa hakea pk-instrumentin rahoitusta?

Rahoitus on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua tavoitteleville pk-yrityksille, jotka tuovat markkinoille uusia kilpailukykyisiä tuotteita tai ratkaisuja. Aivan aloitteleville yrityksille rahoitusta ei ole suunnattu, vaikka nekin voivat sitä toki hakea. Jotain näyttöjä osaamisesta pitäisi jo kuitenkin olla vaikkapa kotimarkkinoilta. Hakemuksessa korostuu tuotteen korkea markkinapotentiaali ja sitä kautta yrityksen mahdollinen kasvu, joten hakijan on hyvä tuntea toimialansa markkina- ja kilpailutilannetta jonkin verran.

NCP:t ohjeistavat ja auttavat yrityksiä tekemään parempia hakemuksia. Heihin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Lue lisää

Soile Thalén