Yksityisen ja julkisen tiiviimmällä yhteistyöllä nopeampaan kasvuun

Suomi on hyvämaineinen, pieni ja ketterä maa, jolla on kyky tarjota ratkaisuja maailman ongelmiin. Kykenemme hyödyntämään maailman megatrendejä, ja vahvuuksiamme ovat esimerkiksi biotalous, puhtaat teknologiat ja digitalisaatio. Tekemiseen tulee tarttua nyt, ei vain haaveilla paremmasta.

Suomen talous on nostettava jaloilleen. Se vaatii yhteistyötä ja konkreettista tekemistä. Raja-aitoja tulee kaataa ja uudistaa toimintatapoja, jotta viiden vuoden kuluttua Suomi kulkee voittajien joukossa.

Team Finland -toimijat auttavat hallitusta onnistumaan sen tavoitteissa. Apu näkyy kärkihankkeissa ja tulevaisuuteen katsotaan myös pidemmälle. Team Finland on tarttunut yhdessä yritysten kanssa tuumasta toimeen. Reilu kaksi sataa yritysjohtajaa, päättäjää ja tiedemaailman edustajaa ovat luomassa trendikarttojen ja ennakointitiedon tukemana toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on viedä Suomi jälleen kasvun ja kilpailukyvyn tielle.

Kansainvälistä näkemystä ryhmälle ovat antaneet Julian Birkinshaw London Business Schoolista ja muutosvoimien puolestapuhuja Anne Lise Kjaer. Tarkoituksena on löytää näiden puhujien kannustamana uusia toimintatapoja julkisen ja yksityisen tehokkaalle yhteistyölle. Tiiviimpi yhteistyö avaa paremmat mahdollisuudet globaalin liiketoiminnan syntymiselle sekä elinkeinoelämän uudistumiselle.

“Tämän päivän työskentelymuodot ja rakenteet ovat perua teollistumisen aikakaudelta. Nyt meidän pitää miettiä ripeästi uusia tapoja järjestää julkista hallintoa ja rakenteita, jotta ne voisivat paremmin tukea tämänhetkisen tietoyhteiskunnan ja tulevaisuuden työelämää ja yrittäjyyttä,” sanoi London Business Schoolin strategian ja yrittäjyyden professori Julian Birkinshaw.

”Suomi kamppailee samojen trendien ja muutosvoimien kanssa kuin muukin maailma. Ennakoinnin avulla trendien uhkat voidaan kuitenkin kääntää meille eduksi,” sanoi päivän toinen pääpuhuja, yksi maailman johtavista futuristeista, tanskalainen Anne Lise Kjaer.

”Olemme pohjoismaissa erinomaisia mittaamaan asioita. Raportteja ja tietoa asioista löytyy vaikka kuinka, mutta toiminnassa ja muutosten tekemisessä emme kuitenkaan ole maailman parhaita.  Jotta Suomi saadaan positiiviseen kehityskierteeseen, on muutokseen pyrittävä kaikilla tasoilla käytännön kokeilujen ja tekemisen kautta”, haastoi Kjaer.

FinnSight 2015 ja tulevaisuudessa

FinnSight 2015 on Tekesin, Sitran, Suomen Akatemian, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian ja koko Team Finland -verkoston ryhmittymä, joka tiivistää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. FinnSight kutsutaan vuosittain yhteen, osana ennakoinnin yhteistä toimintatapaa, kutsuen yritykset ja yhteiskunnan eri toimijat mukaan yhteistyöhön. Millainen Suomen halutaan olevan tulevaisuudessa, yhdessä tekemällä se onnistuu.

 

Lisätiedot:

Tekes Pirjo Kyläkoski pirjo.kylakoski(a)tekes.fi, p. 050 5577 795

Miia Linnusmaa