Vettä läpäisevät päällysteet hillitsevät kaupunkitulvia

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on kehittänyt yhdessä yrityskumppaneiden kanssa Suomen ilmasto-oloihin soveltuvia vettä läpäiseviä päällysteitä hulevesien aiheuttamien kaupunkitulvien ja valumavesien vähentämiseksi. Projekti sai rahoitusta Tekesin Vesi-ohjelmassa.

Tekesin Vesi-ohjelmaan kuuluneessa CLASS (Climate Adaptive Surfaces) -projektissa kehitettiin Pohjoismaiden olosuhteisiin soveltuvia vettä läpäiseviä päällysteratkaisuja, jotka poikkeavat olennaisesti  perinteisistä päällyste- ja rakenneratkaisuista. Pintakerroksen materiaaleiksi soveltuvat vettä läpäisevä betoni ja avoin asfaltti sekä betoni- ja luonnonkivipäällysteet, joissa saumojen tai aukkokohtien materiaali läpäisee hyvin vettä.


”Projektin ajankohta oli oikea: monet kunnat ja kuntayhtymät olivat laatineet ilmastonmuutoksen sopeutumiseen pohjautuvia hulevesistrategioita ja- ohjelmia, jotka tähtäävät parempaan vedenhallintaan kaupunkialueella”, toteaa Vesi-ohjelma päällikkö Tuomas Lehtinen Tekesistä.

”Projektin tutkimusyhteistyöalustaan saatiin kattava arvoketju, joka koostui muun muassa kaupungeista, kuntayhtymistä, suunnittelutoimistoista ja materiaalitoimittajista. Samalla tehtiin kansainvälistä yhteistyötä ruotsalaisen hankkeen kanssa, jonka julkisena rahoittajana toimi Vinnova. Hankkeen pohjalta on syntynyt lukuisia huleveden hallintaan liittyviä pilotointikohteita Ruotsiin ja Suomeen, joissa läpäiseviä päällystysmateriaaleja tullaan testaamaan”, Lehtinen kertoo,

”Kehitetyillä päällysteratkaisuilla voidaan vähentää kaupunkitulvia, joita muodostuu, kun hulevesiverkosto ei kykene kerralla vastaanottamaan rankkasateiden suuria vesimääriä”, kertoo projektipäällikkö Erika Holt VTT:ltä.

Kaupungit kasvavat ja tiivistyvät. Tämä johtaa samalla siihen, että yhä suuremman osa niiden pinta-alasta muodostaa vettä läpäisemätön pintamateriaali, kuten tiivis asfaltti ja erilaiset tiiviit laatoitukset ja kiveykset. Tällä on monia sekä rakennuksiin että ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Hulevesiverkostojen kapasiteetti voi ylittyä, valumavesien määrä kasvaa ja pohjaveden pinta voi paikoin laskea.

Lue lisää VTT:n uutisesta

Lisätietoja

Tuomas Lehtinen
tuomas.lehtinen(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 695

Sanna Nuutila